Zastąp podane słownictwo określeniami używanymi przez miziołka

Ciągnąć kogoś w określone miejsce.. Jest zainteresowane osobami dorosłymi, reaguje na próby nawiązania kontaktu przez dorosłych?. 1) zupa 2) pies 3) mebel 4) sportowiec .. ( np. mamo daj) Mówi o sobie po imieniu lub nazywa siebie określeniami używanymi przez najbliższych (np. dzidzia)?. d) Podaj przykłady popularnych zapożyczeń z języka angielskiego.Wzbogać słownictwo poprzez tworzenie wyrazów bliskoznacznych oraz przymiotników określających wielkość i kolor - ćw.. Przysłówek - nieodmienna częś…

Regulamin | Kontakt