Podaj przyczyny dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach

Pobierz

Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.b) Na obszarach Polski zachodniej coraz częściej uprawiane jest pszenżyto, o wymaganiach podobnie niewielkich jak żyto, ale dające wyższe plony.. Pogłowie owiec kształtuje się na poziomie 3 mln szt. Ze względu na powierzchnię upraw ziemniaków Polska plasuje się na czwartym miejscu w rankingu światowym.Nizina Podlaska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Pojezierze Pomorskie, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Nizina Szczecińska b) Podaj 2 przyczyny dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.. Oprócz jęczmienia jest najdawniej uprawianym zbożem.. Rodzaj u prawy Wielkość zFoto: Komisja Europejska W strukturze zasiewów przeważały zboża zajmując 72,6% ogólnej powierzchni zasiewów, 11,0% ogólnej powierzchni upraw zajmowały rośliny przemysłowe, aMimo ogromnej ilości włożonej pracy w ich uprawę, zajmują się tym przeważnie rolnicy indywidualni (98% powierzchni zasiewów), odbywa się to na terytoriach występowania silnego rozdrobnienia rolnictwa.. Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. c) Wymień dwa obszary dużego udziału upraw ziemniaków d) Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania ziemniaków ćwicz..

Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.

Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.. Wielkość pogłowia trzody chlewnej w ostatnich trzydziestu latach nieznacznie waha się.Zadania maturalne z Geografii Temat: Sektory gospodarki Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Rodzaj uprawy Wielkość zbiorów (w mln t) 2015 buraki cukrowe 12,7 10,1 16,7 13,1 9,3b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.. Zajmuje trzecie (po kukurydzy i ryżu) miejsce w światowej produkcji zbóż.b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.. Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Wielkość zbiorów (w mln t) 1970.. Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach..

2015b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.

Na podstawie poniższej mapy wykonaj polecenia.3.. Jęczmień Obszar zasiewów jęczmienia pokrywa się z rejonami uprawy pszenicy, z tym że zajmuje on znacznie mniejszą powierzchnię - ok. 8 % ogólnego areału zasiewów.. REKLAMAŻyto zajmuje ok. 16,2 % ogólnego areału zasiewów.. Damian 113838 15 Polub to zadanieW strukturze upraw dominuje przede wszystkim na Żuławach, Kujawach, Nizinie Śląskiej, Wyżynie Lubelskiej, Podkarpaciu i w Wielkopolsce.. Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Pochodzi z południowo-zachodniej i środkowej Azji.. W powierzchni zasiewów ogółem areał uprawy ziemniaków stanowił 7,5% i zmniejszył się w porównaniu .. Wyróżnia się około 20 gatunków pszenicy i około 10 mieszańców międzygatunkowych.. Pogłowie owiec kształtuje się na poziomie 3 mln szt. 4 Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami.b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.. Wielkość pogłowia trzody chlewnej w ostatnich trzydziestu latach nieznacznie waha się.b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.. Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi informacjami..

Rodzaj uprawyb) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.

Podaj nazwy typów elektrowni wykorzystujących surowce nieodnawialne 4. Podaj nazwy regionów geograficznych o największym udziale w ogólnej powierzchni rolnej następujących upraw ( podaj po 2 przykłady) a) pszenicy - b) ziemniaków - Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów tych produktów w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.. Śląska, Nizina Lubelska, Nizina Szczecińska, Żuławy Wiślane.. Rodzaj uprawy Wielkość zbiorów (w mln t) 2015 buraki cukrowe 12,7 10,1 16,7 13,1 9,3Nadal duży udział w powierzchni zasiewów ma żyto.. Największe natężenie upraw występuje w Polsce środkowej i środkowo-wschodniej.. Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.. Rodzaj uprawy Wielkość zbiorów (w mln t) 2015 buraki cukrowe 12,7 10,1 16,7 13,1 9,3 pszenica 4,6 4,2 9 .XXIX Zdecydowanie zmniejszyła się powierzchnia uprawy ziemniaków w porównaniu do 1996 r. o 538,5 tys. ha (o 40,1%), a w porównaniu do danych z poprzedniego roku powierzchnia uprawy ziemniaków była mniejsza o 390,8 tys. ha (o 32,7%).. Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach..

Rodzaj u prawyb) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.

21 kwietnia 2020.. Na podstawie poniższego wykresu wybierz zdanie .. Na podstawie poniższego wykresu wybierz zdanie .. zawierające prawdziwe informacje.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Regulamin; Informacje o danych osobowych;Podaj przyczynę dużego udziału upraw ziemniaków w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach: Wyzyna Kielecka Kotlina Sandomierska Karpaty Nizina Mazowiecka Reklama Odpowiedź 3.5 /5 17 karolinka2018 Na tych rejonach uprawia sie naj więcej ziemniaków ponieważ gleby są tam dość słabej jakości lub średniej a ziemniaki są mało wymagające ReklamaPodaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.. Jęczmień i owies to zboża głównie paszowe.Nizina Podlaska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Pojezierze Pomorskie, Wyżyna Lubelska, Żuławy Wiślane, Nizina Szczecińska b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.. Najczęstsze przyczyny zmniejszenia plonów, będące następstwem zmęczenia gleby w wyniku monokultury w uprawie pszenicy to: zwiększone występowanie chwastów, szkodników i chorób - częsta uprawa po sobie szczególnie pszenicy i jęczmienia, sprzyja głównie chorobom podsuszkowym, które są przenoszone przez resztki pożniwne.Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych regionach.. Jest on uprawiany głównie jako zboże jare.Pszenica ( Triticum L.) - rodzaj zbóż z rodziny wiechlinowatych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt