Wypowiedź argumentacyjna antygona

Pobierz

Nov 1, 2020Antygona -Wypowiedź.. Niewidomy wróżbita Tejrezjasz nakłania Kreona, by zmienił swą decyzję: ułaskawił Antygonę i pozwolił pochować Polinejkesa.. W imię miłości do brata, w zgodzie z prawami boskimi dokonała jego pochówku.Jan 3, 2021Wypowiedź pisemna production écrite - 2, 5 godz. "Antygona" to antyczna tragedia grecka, autorstwa Sofoklesa.. Boże coś Polskę.WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNA: Określ, jaki problem podejmuje Marian Maciejewski w podanym tekście.. Określ, jaki problem podejmuje Witold Gombrowicz w podanym tekście.Siłę charakteru pokazuje Antygona, bohaterka tragedii, która nie okazała słabości jak jej siostra i nie poddała się woli Kreona.. Jest jednym z siedmiu zachowanych w całości utworów tego twórcy.. Podzielone jest - ze względu na rodzaj dokumentów - na dwie części: książki oraz artykuły z czasopism.. "Wróg i po śmierci nie stanie się miłym" Są to słowa: a) Antygony, b) Ismeny, c) Kreona.. Typ materiału: Materiał multimedialny Kim jest Antygona z tragedii Sofoklesa?. Dużą wagę, zwłaszcza współcześnie, przywiązuje się również do skuteczności wypowiedzi.. Klasycznym tego przykładem jest dramat Sofoklesa pt. "Antygona".. Biała magia.. Wolałam narazić życie, niż przeciwstawić się bogom.. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury..

Kandydat ma do napisania dwa teksty: syntezę i tekst argumentacyjny Syntezę wykonuje kano... info pl. wypowiedź argumentacyjna: Podmiot wypowiedzi.

Podmiot wypowiedzi - osoba wypowiadająca daną sekwencję słowną, nadawca komunikatu.. Bajki Ignacego Krasickiego wybór.. Ze łzami w oczach proszę was o wybaczenie.Wypowiedż Antygony, która tłumaczy swój czyn.. Miłość do brata i szacunek do bogów były dla Antygony najważniejszymi wartościami.. Antygona, mimo szlachetnych intencji, przegrywa.Aug 2, 2021Antygona, prowadzona na stracenie, żegna się z życiem.. Uczniowie mogą w tej kwestii przyjąć różne stanowiska.. Skarży się, że umiera, nie zaznawszy radości małżeństwa i macierzyństwa.. Sofokles często czerpał inspiracje z mitologii.. "Problematyka moralna "Antygony".. Bajeczka o osiołku.. U mnie nie będzie przewodzić kobieta.. Nigdy nie sądziłam, że znajdę się w takiej sytuacji.. W ich obrębie publikacjePrzygotuj się do analizy wierszy na wiersze.lekturki.pl.. poleca 88% 102 głosów.. Dokonuje pogrzebu swojego brata - Polinejkesa, żeby nie budzić odrazy bogów i żeby jego dusza nie błąkała się po ziemi.. Filmy.. Już starożytni poruszali w swoich utworach tematy moralne.. Najłatwiej można określić podmiot wypowiedzi w .. Kreon nie chciał zaakceptować a) głosu ludu,Nov 13, 2021Nov 13, 2021Posłuchaj audycji Sobotologia wyemitowanej 30.05.2020 na antenie Polskiego Radia Czwórka dotyczącej tragedii "Antygona"..

Tym razem pierw­szy temat matu­ry roz­sze­rzo­nej: wypo­wiedź argumentacyjna.Na co Antygona odpowiada swą słynną kwestią: "Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić."

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. 120 przygód Koziołka Matołka.. Heleny Radlińskiej ZCDN w wyborze za lata .. Treść.. Bogurodzica.. Moi bracia i siostry, mieszkancy Teb!. Wiele naszych sukcesów życiowych zależy wszakże od umiejętności przekonywania rozmówców.Wypowiedź argumentacyjna na poziomie rozszerzonym jest formą wypowiedzi pisemnej, w której od ucznia wymaga się: - zrozumienia załączonego do polecenia tekstu krytycznoliterackiego, historycznoliterackiego lub teoretycznoliterackiego; - określenia głównego problemu przedstawionego w tekście; - rozważenia i oceny rozwiązania problemu, które przedstawił autor tekstu; - odwołania się do załączonego tekstu oraz do innych, wybranych przez ucznia tekstów kultury .Antygona wyznaje zasadę, że prawa boskie są ważniejsze od ludzkich.. Musiałam dokonać wyboru między dwoma racjami, z których obie były równie ważne.. Antygona kieruje się miłością, poświęca własne dobro w imię miłości do brata, tym brutalniej brzmi odpowiedź Kreona: "Jeśli chcesz kochać, kochaj ich w hadesie.. Są one zapisane na tablicy: =, czyli jestem neutralny, nie mam jeszcze zdania na ten temat, -, czyli całkowicie się nie zgadzam.Antygona nie bała się kary, ponieważ a) uważała, że ważniejsze są prawa boskie niż ludzkie, b) Kreon się opamięta i nie będzie egzekwował kary, c) prawa ludzkie są ważniejsze od praw boskich..

Tak było również w tym przypadku, gdyż historię Antygony oparł na micie, opowiadającym dzieje rodu Labdakidów.wypowiedź argumentacyjna - wypracowanie maturalne (rozszerzona) Matu­ry coraz bli­żej, zatem byście uspraw­ni­li swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań - seria wpi­sów, któ­re doty­czą typów prac matu­ral­nych.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt