Przyczyny dziury ozonowej wikipedia

Pobierz

Freony* - fluoropochodne metanu lub etanu, stosowane m.in. do produkcji aerozoliAtom chloru atakuje cząsteczkę ozonu, czego produktem jest cząsteczka zwykłego tlenu (dwuatomowa) oraz cząsteczka tlenku chloru.. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych.. Zmniejszenie koncentracji ozonu w ozonosferze jest nazywane dziura ozonowa.Plik dziura ozonowa przyczyny wikipedia.pdf na koncie użytkownika swazimabuza • Data dodania: 14 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Dziura ozonowa - zjawisko spadku stężenia ozonu (O 3) w stratosferze atmosfery ziemskiej.. Mimo że nazwa sugeruje jego duży udział, cały ozon z ozonosfery w warunkach normalnych utworzyłby na poziomie morza warstwę o grubości ok. 3 mm [4] .1.. W 1987 roku była ona już o 50% większa od momentu jej odkrycia.. Trudno się z tym nie zgodzić, biorąc pod uwagę, że to głównie działalność człowieka spowodowała powstanie tego zjawiska.Absorpcja promieniowania w ozonosferze jest przyczyną wzrostu temperatury w stratosferze.. Naturalna zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną, dlatego trudno jest podać .Przydatność 80% Skutki dziury ozonowej.. Dziura ozonowa została zauważona przez dr Farmana podczas jego badań na Antarktydzie Zachodniej w 1982 roku..

Kolejną ważną sprawą jest to by zadbać o zużyte lodówki ...Dziura ozonowa - przyczyny.?

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Dziura ozonowa to ubytek ozonu z górnych warstw atmosfery (stratosfery).. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji .Główną przyczyną obserwowanego ocieplenia jest działalność przemysłowa człowieka.. Proszę!. Powstaje na wskutek emisji halonów i freonów do atmosfery, co powoduje rozpad cząsteczek ozonu.. Tworzenie się i rozpad O 3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.Innymi związkami przyczyniającymi się do tworzenia dziury ozonowej, obok freonów są halony.. W wyniku tego duża ilość promieni ultrafioletowych dostaje się do niższej atmosfery, czyli właśnie troposfery, w której żyjemy.. I tak na przykład gdy chcemy kupić kosmetyki, omijamy dezodoranty zawierają freon, a wybieramy na przykład kosmetyki w kulkach lub kosmetyki ze specjalnymi aplikaturami.. Zgodnie z wynikami badań podsumowanymi przez Międzyrządowy Zespół ds..

Powstawanie dziury ozonowej to proces naturalny, jednak ludzie przyczyniaja się do jego przyspieszania.

Została odkryta dość niedawno.Przyczyną tworzenia się dziury ozonowej jest niszczenie ozonu w atmosferze przez freony* Freony przenikają do ozonosfery, gdzie pod wpływem silnego promieniowania ultrafioletowego dochodzi do uwalniania z nich chloru, który niszczy znajdujący się tu ozon.. Transport energii z Ziemi w przestrzeń kosmiczną [ edytuj | edytuj kod]Dziś to zjawisko znane jest dziurą ozonową.. 16 września jest Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej.. Oto parę najważniejszych i najgroźniejszych skutków powstawania dziury ozonowej: -pierwszym i podstawowym skutkiem oddziaływania dziury ozonowej na Ziemię jest globalne ocieplenie czyli znaczna zmiana warunków klimatycznych w różnych częściach Ziemi, zjawisko zwane efektem cieplarnianym prowadzi do topnienia górskich lodowców oraz do .Aby przyczynić się do zmniejszenia dziury ozonowej powinniśmy świadomie wybierać się na zakupy.. Terminem dziura ozonowa nazywamy zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze ziemskiej.. Tworzenie się i rozpad O 3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.. Jednocześnie promienie słoneczne oddziałują na przedostające się do atmosfery freony i rozkładają je na chlor, węgiel i fluor..

Naukowcy twierdzą, że częściowa odbudowa warstwy ozonowej potrwa wiele lat, jednak jest to możliwy proces.

Występuje głównie w obszarach podbiegunowych.. To poważny problem,.Jako główne przyczyny występowania zjawiska dziury ozonowej uznaje się emisję freonów i tlenków azotu, przez które warstwa ozonu ulega rozrzedzeniu i przepuszcza do atmosfery zbyt duże ilości promieni ultrafioletowych, wśród których znajdują się ich odmiany prowadzące do zmian nowotworowych w organizmach żywych.Kwaśne deszcze - opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwasowym.. W tej reakcji tlen atmosferyczny rozpada się na dwa atomy, które zderzając się z innymi łączy się w trójatomowe cząsteczki.. Zwiększona misja związków chloru (w tym freonów) do atmosfery powoduje iż .. Od końca lat 70 - tych obserwuje się znaczny spadek zawartości ozonu, szczególnie w rejonie bieguna południowego..

4.Plik przyczyny i skutki dziury ozonowej wikipedia.pdf na koncie użytkownika yehtutkoko87 • Data dodania: 21 lis 2018.

Były stosowane dawniej jako środki gaśnicze.. Pomocy!. Ta ostatnia atakuje kolejną cząsteczkę ozonu, dając dwie cząsteczki tlenu i atom chloru, który rozpoczyna cykl od nowa.Zwiększenie temperatur, topnienie lodowców - zmiany klimatyczne obserwujemy od wielu lat.. Zmian Klimatu (IPCC) "Wpływ człowieka na klimat jest oczywisty.Ozonosfera przyczynia się do wzrostu temperatury w warstwie stratosfery, ponieważ ozon pochłania promieniowanie nadfioletowe, a jego energia zamieniana jest w ciepło.. 2010-02-20 14:16:44; Dziura ozonowa jak zapobiegać?. Poza wpływem na atmosferę są także szkodliwe dla naszego zdrowia przez opary, które powstają w wysokiej temperaturze przy gaszeniu pożarów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt