Ćwiczenia z mowy zależnej

Pobierz

Mowa niezależna to bezpośrednie cytowanie wypowiedzi osób trzecich: Natomiast mowa niezależna polega na wiernym oddaniu tego co ktoś powiedział:Temat: Mowa zależna i niezależna - ćwiczenia w przekształcaniu.. Dla porównania, mowa wprost polega na dosłownym przytoczeniu (zacytowaniu czyichś słów), np.:Zasada jest taka: przekształcając zdanie z mowy zależnej na niezależną (lub odwrotnie), staramy się jak najmniej ingerować w treść.. Pobierz materiał ,,Mówienie o mówieniu" i wykonajWażne jest to, by wypowiedź była przytoczona dosłownie.. b) To zapożyczenie słów od innego autora c) To skopiowanie sów 6) wskaż mowę zależną a) Krzysiek zapytał Majkę, czy pójdzie z nim do kina.. Polecenie: Escribe las frases en estilo indirecto como en modelo.Mowa zależna.. Jest to typowe ćwiczenie, jakie można znaleźć na szkolnym sprawdzianie czy też teście sprawdzającym nasze umiejętności dotyczące mowy zależnej.Mowa zależna i niezależna.. Uzupełnij podane dialogi, dobierając słowa z poprzednich ćwiczeń.. Wybierz prawidłową odpowiedź, zaznaczając jedną z opcji.. Reported speech, czyli mowa zależna.. Porządkowanie - rozpoznawanie mowy zależnej i niezależnej Test z przykładami Rozpoznawanie mowy zależnej i niezależnej O rety!Ćwiczenia z mowy zależnej (Reported Speech) - z użyciem czasu Present Continuous.. N Karol wrzasnął: "Wynieś wreszcie do zlewu tę fabrykę pleśniaczków, które hodujesz na biurku!".

Wyniki na końcu ćwiczenia.

- krzyknęła ze zdenerwowaniem matka Pawła.. Cele lekcji: - utrwalisz umiejętność rozpoznawania oraz przekształcania mowy zależnej i niezależnej Wykonaj ćwiczenia z podręcznika: Ćwiczenie 3 str. 27 Ćwiczenie 4 str. 27 Ćwiczenie Zamień mowę niezależną na zależną.Pytania w mowie zależnej - język hiszpański - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka hiszpańskiego.. 25 pytań Język angielski mrHUNGRY.. "Nie odrobiłeś lekcji!". Ćwiczenia z Mowy zależnej (Reported Speech) na przekształcanie zdań wraz z kluczem: uzupełnianie (8 zdań) i parafrazowanie (21 zdań).Dokument zawiera ćwiczenia na mowę zależną w czasie teraźniejszym prostym - Present Simple.. Rozpocznij test.. Na tej stronie znajdziesz pełną listę ćwiczeń gramatycznych z kategorii Reported speech - mowa zależna.. Testy i ćwiczenia online na każdym poziomie zaawansowania.Ćwiczenia Reported speech - mowa zależna.. Wybierz zagadnienie i przetestuj się: Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.Mowa zależna - Reported Speech - Ćwiczenia i testy interaktywne z.Następstwo czasów w mowie zależnej - Ćwiczenia i testy interaktywne z.Następstwo czasów w mowie zależnej - Ćwiczenia i testy interaktywne z.Testy i ćwiczenia online utrwalające prawidłowe stosowanie Mowy zależnej ( Reported Speech ) w języku angielskim..

Mowa zależna - ćwiczenia online.

Mowa zależna - reportaż z miejsca zdarzeniaZastosowanie i reguły mowy zależnej.. mowa zaleŻna reported speech przeksztaŁĆ nastĘpujĄce zdania w mowie niezaleŻnej na mowĘ zaleŻnĄ za pomocĄ czasownika wprowadzajĄcego to say w czasie przeszŁym prostym przykŁad: .Wielokrotnego wyboru.. Sprawdź swoją znajomość niemieckiej mowy zależnej w ćwiczeniach.. Wystçpowanie mowy niezaleŽneJ jest charakterystyczne dla utworów .. Mowa zależna - Reported Speech - ćwiczenia zmodyfikowano: Maj 12th, 2016.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Mowa zależna (reported speech, indirect speech) to przytoczenie cudzej wypowiedzi sformułowanej nie dosłownie, a przy użyciu struktur typu "On powiedział, że", "Rysiek spytał czy", "Iwona oświadczyła, że" itd.W mowie zależnej używa się specjalnych form gramatycznych.. Wykonaj ćwiczenie samodzielnie a następnie pobierz klucz odpowiedzi by sprawdzić jak Ci poszło!. Niezbędna nie tylko podczas plotkowania, ale również na większości spotkań biznesowych.Mowa zależna ćwiczenia test..

Test z mowy zależnej języka angielskiego.

Znajdziemy tutaj szereg przekształceń z mowy niezależnej na mowę zależną.. Mowa zależna - ćwiczenia online.. Cudze myśli, poglądy możemy przytaczać w dwojaki sposób: przytaczając dosłownie cudze słowa - mowa bezpośrednia ( niezależna ).. Sprawdź swoją znajomość angielskiej mowy zależnej w ćwiczeniach.. W języku angielskim mamy dwa sposoby wyrażania tego, co chcemy powiedzieć: mowa zależna (Indirect Speech) i mowa niezależna (Direct Speech).. Wybierz prawidłową odpowiedź, zaznaczając jedną z opcji.. Poniższa tabela prezentuje przykłady następstw czasu.. Regułą mowy zależnej jest cofnięcie się o jeden czas do tyłu.Obejrzyj również to wideo obserwując jak tworzy się mowę zależną w praktyce!. Wyniki na końcu ćwiczenia.Temat: Ćwiczenia w przekształcaniu mowy zależnej i niezależnej (lekcja online) MOWA ZALEŽNA I NIEZALEŽNA - TEST I pkt I pkt I pkt I pkt Zadanie 1.. Opis zagadnienia znaduje się na stronie: mowa zależnaĆwiczenia z mowy zależnej, czyli Reported Speech - czasy Simple.. Wybierz jeden z .Poniżej zamieszczam dodatkowe ćwiczenia dotyczące mowy zależnej i niezależnej.. Zobacz także nasz opis budowy i użycia mowy zależnej.. Każda rozmowa ma mieć inny wydźwięk (np. radosny, serdeczny, chłodny, smutny).. I'm selling all my clothes.Mowa zależna - ćwiczenia z angielskiego, test z języka angielskiego..

Zobacz także nasz opis budowy i użycia mowy zależnej.

Główna różnica dotyczy zasad przekształcania czasów i interpunkcji.. b) Matka powiedziała mi: "Posprzątaj pokój".. Uzupelnij zdania, wybieraÀc wtašciwe odpowiedzi spošród A lub B oraz C lub D.. Oto pakiet ćwiczeń interaktywnych (moich uczniów proszę o podawanie KODU -zgodnie z naszymi ustaleniami).. Zasady przekształcania mowy niezależnej na zależną w języku polskim i angielskim są podobne.. Poniżej znajdziesz prezentację z świetnym ćwiczeniem na tworzenie mowy zależnej na podstawie materiałów z BBC News.. c) Bartek spytał mnie, czy napisałem wypracowanie z polskiego.Zagadnienia teoretyczne dotyczące mowy zależnej i niezależnej znajdziecie tutaj.. Teraz czas na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce.. omawiając wypowiedź w formie sprawozdawczej, pośredniej - mowa pośrednia ( zależna .Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Używana, gdy chcesz powiedzieć, że ktoś coś powiedział.. Wybierz zagadnienie i przetestuj się: Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.Temat :Mowa zależna i niezależna - ćwiczenia Nacobezu: - rozpoznajesz i właściwie nazywasz mowę zależną i niezależną, - potrafisz przekształcić zdanie mowy zależnej w mowę niezależną i odwrotnie, Wybierz dowolną wersję.. Nadaj imiona uczestnikom scenki.Ćwiczenia z mowy zależnej język angielski.. Z Karol wrzasnął, żebym wyniósł wreszcie do zlewu tę fabrykę pleśniaczków, które hoduję na .W wypadku gdy czasownik wprowadzający mowę zależną jest w czasie przeszłym, należy obniżyć czas o jeden w dół, czyli teraźniejszy na przeszły, przeszły na zaprzeszły, itd.. Mowa niezaleŽna to MB..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt