Cechy romantyzmu wokulskiego

Pobierz

CECHY ROMANTYZMU: natura odzwierciedla uczucia bohatera; najczęściej ukazywano miłość nieszczęśliwą lub zawiedzioną, gdyż tylko taka miała dla romantyków znaczenie; ogromne zainteresowanie kultura ludową, literaci czerpią ze źródeł ludowych, biorą pomysły na dzieła z ludowych opowieści (patrz: A. Mickiewicz "Ballady")Wokulski jako bohater romantyczny: Patriota i wojownik -Wokulski nie wahał się narazić na szwank swojego życia i zdrowia gdy "Ojczyzna była w potrzebie" i walczył w powstaniu styczniowym.. Stanisław Wokulski jest reprezentantem pokolenia dwóch epok.. "Czystej krwi romantyk, co to wiecznie czegoś szuka poza rzeczywistością" - mówi doktor Szuman o Wokulskim.. Ta miłość, która swoją drogą okazała się być nieudana, jest typową miłością dla epoki romantyzmu, a zachowanie Wokulskiego - zachowaniem romantyka.. Jednak romantyzmem skażona jest jego dusza i serce.. Romantyczne rodowody .Romantyczna biografia okresu młodości - udział w powstaniu i szybki awans społeczny Niezwykłe zdolności i szczęście - umożliwiają mu sukces finansowy i awans społeczny Nieszczęśliwa miłość - Wokulski jest nieszczęśliwie zakochany, a jego nieszczęście wynika z niemożności pokonania uprzedzeń klasowych.. Do innych należą: udział w zrywie narodowym oraz niepewność jego dalszych losów.. Jak zazwyczaj bywa to u romantyków jego miłość do Łęckiej to pasmo uniesień wyobraźni i uczuciowych porażek..

Stanisław Wokulski żył na przełomie epok romantyzmu i pozytywizmu.

Romantyczny kochanek - miłość do Izabeli to uczucie wstydliwe i skrywane, napiętnowane znamieniem mezaliansu i ostracyzmu społecznego.Stanisław Wokulski jako bohater przełomu epok.. Analizując historię miłości Stanisława Wokulskiego do Izabeli wskaż przyczyny klęski tego uczucia.. Cechy romantyczne: - patriotyzm - bohater już w młodości stawia sobie dobro ojczyzny na pierwszym miejscu, porzuca naukę w Szkole Głównej, by czynnie brać udział w konspiracji, przyłącza się do powstania styczniowego, za co zostaje zesłany na Syberię (w okolice Irkucka);Cechuje go przedsiębiorczość, uczciwość, odwaga i konsekwencja w podejmowanych działaniach.. W wyniku małżeństwa z wdową po kupcu staje się właścicielem sklepu.Cechy romantyczne: skomplikowana, niepospolita, wyjątkowa indywidualność skłócony ze światem uczestniczył w powstaniu styczniowym, za co został zesłany na Syberię traktował miłość i kobietę z wielką czcią zdolny był do ofiar i poświęceń jego tragiczna i romantyczna miłość do Izabeli zakończyła się prawdopodobnie samobójstwem zagadkowość i tajemniczość jego losów postać bogata wewnętrznie, ponadprzeciętna Cechy pozytywistyczne: kult wiedzy (wychowanek .Typowe dla pozytywisty są także takie cechy Wokulskiego jak otwartość i tolerancja wobec innych, przedsiębiorczość, racjonalizm i zdolność do trzeźwej oceny sytuacji..

Łączy w sobie cechy tych dwóch różniących się od siebie okresów.

), to nie umiał zdusić w sobie uczucia do niej (ale gdy ciebie ujrzę, nie pojmuję, …Spód wszystkich romantycznych cech Wokulskiego najbardziej typowy dla tej epoki jest jego stosunek do miłości.. Wokulski jako bohater pozytywistyczny posiada szacunek dla nauki oraz pragnie wiedzy.. Choć ta ostatnia cecha zawodzi go w przypadku Izabeli, co może wskazywać na siłę uczucia, które potrafi przesłonić rozsądek.Wokulski działa pod wpływem emocji, popada w skrajne stany emocjonalne od radości do pesymizmu.. Ponadto brał udział w powstaniu styczniowym, więc ważna była dla niego sprawa narodowowyzwoleńcza.Romantyzm wykształca typ bohatera romantycznego.. Z kolei nie można nie zauważyć pozytywistycznych cech osobowości bohatera.cechowało go charakterystyczne dla romantyków wewnętrzne rozdarcie, objawiające się w ty, że choć widział brak nadziei na związek z łęcką (jak można szaleć za kobietą, którą widzi się raz na kilka miesięcy, i tylko po to, aby przekonać się, że ona nie dba o nas?. ", Wskazuje to na to, że Wokulski w głębi siebie chciałby pracować i rozwijać się naukowo .Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego.. Cechy romantyka: - romantyczna biografia młodzieńczego okresu, wątek walki o wolność: Wokulski bierze udział w postaniu styczniowym, poświęcając młodość patriotycznej walce o wolność i niepodległość, za swą miłość do ojczyzny cierpi na .Dochodzi do fortuny własną pracą i wysiłkiem; - Wokulski stoi na granicy dwóch światów: upadającej arystokracji i raczkującego świata kapitalizmu; - działalność filantropijna i społeczna (stara się pomóc biednym) - realizacja hasła pracy u podstaw; - w przeciwieństwie do romantyka w młodości rzuca się w wir pracy i nauki..

Nazywa się go bowiem bohaterem przełomu dwóch epok - romantyzmu i pozytywizmu.

Gdy relacje Wokulskiego z Izabelą przybierają zły charakter, Stanisław postanawia wyjechać do Paryża.3 Ramy czasowe polskiego romantyzmu; 4 Termin "romantyzm" 5 Tło ogólne epoki; 6 Cechy charakterystyczne romantyzmu; 7 Typy bohaterów romantycznych; 8 Koncepcja poety i poezji w utworach romantycznych; 9 Gatunki charakterystyczne dla romantyzmu; 10 Ugrupowania polityczne okresu romantyzmu; 11 Rozwój literatury w kraju w latach 1831 - 1863 Co typowe dla romantyków - darzył silnym uczuciem kobietę - arystokratkę, córkę Tomasza Łęckiego.. Jedną ze stałych jego cech było przeżywanie wielkiej romantycznej miłości, która stawała się wielką namiętnością, była też dowodem - wyznawanej przez romantyków - dominacji uczuć nad rozumem.. W podanym fragmencie "Lalki" Stanisław Wokulski zadaje sobie pytania:, "Dlaczego nie idę do Geista do roboty?. Z romantyzmem łączy go głównie kierowanie się w życiu uczuciami.. Stach ma skłonność do mityzacji miłości, co przejawia się w nadawaniu jej typowo poetyckich cech.Wokulski reprezentuje cechy bohatera romantycznego oraz pozytywistycznego, co czyni z niego osobowość pełną sprzeczności.. Dlatego ziarno miłości do Izabeli pada na tak podatny grunt.. Jest pod wpływem oddziaływania dwóch ideologii - romantyzmu a później pozytywizmu.Cechy romantyczne w postawie Wokulskiego Cechy romantyczne i pozytywistyczne Wokulskiego..

Wychowany w dobie romantyzmu z łatwością chłonął idee tej epoki i jej sposób postrzegania rzeczywistości.

Cechy romantyczne: idealizował kobietę, którą kochał - pannę Izabelę (nie dostrzegał jej wad, uważał za absolutna doskonałość), gotów był dla niej do wszelakich poświęceń niczym wierny rycerz (pojedynek z hrabią Krzeszowskim o jej honor .Wokulski- jako człowiek interesu, filantrop, obywatel jest wcieleniem pozytywistycznych ideałów.. Miłość romantyczna jest najczęściej nieszczęśliwa i prowadzi bohatera do samobójczej śmierci.Charakterystyka wewnętrzna - cechy charakteru i osobowość.. Skąd się to bierze?. Odpowiedź.. Z drugiej strony zna się na interesach, bliska mu jest również współczesna nauka.Podstawową cechą romantyczną jest miłość, miłość szalona, maniakalna, taka, dla której Wokulski jest gotowy zrobić wszystko.. Charakteryzuje go również trzeźwa ocena, refleksyjność i realizm w postrzeganiu rzeczywistości.. cechy romantyka: - bierze udział w postaniu styczniowym - poświęca młodość patriotycznej walce, miłość ojczyzny jest dla niego ważną sprawą .1.. Wyrazem patriotyzmu bohatera było uczestnictwo w powstańczym zrywie niepodległościowym, a w następstwie tego zsyłka na Sybir.Życiorys (CV) Stanisława Wokulskiego imie: Stanisław nazwisko: Wokulski wiek: 46 data urodzenia: 1832 adres zamieszkania: Krakowskie Przedmieście/ Warszawa stan cywilny: wdowiec obywatelstwo: polskie Ukończone szkoły1860-1861 - Szkoła Przygotowawcza, 1862 - rok Szkoły Głównej na kierunku matematyczno-fizycznym, nauka przerwana z powodu udziału w powstaniu styczniowym.To Izabela była jego natchnieniem do działania.. romantyk- zapalczywy, kieruje się emocjami- światopogląd ukształtowany pod wpływem romantycznych lektur- przechodzi metamorfozy- targany uczuciami- porywczy, chętny do udziału w akcjach społecznych, np. powstaniu styczniowym- zakochany bez pamięci, zapatrzony w jedną kobietę, całkowicie jej przyporządkowany- idealista, szuka miłości doskonałej, a …Cechy romantyczne i pozytywistyczne Stanisława Wokulskiego.. Miłość równocześnie jest motywem wszelkich jego działań: wyprawy po majątek na wojnę, wizyt w teatrze, podejmowanych operacji finansowych, a w końcu rezygnacji .W postaci Wokulskiego możemy odnaleźć sprzeczne cechy charakteru.. Czytelnik poznaje Stanisława Wokulskiego zarówno z wypowiedzi innych osób, które raz go chwalą (Rzecki, Stawska), a innym razem ganią (Szuman, baronowa Krzeszowska), jak i z jego dialogów z innymi bohaterami.Stanisław Wokulski romantyk czy pozytywista..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt