Jak obliczyć współczynnik cop

Pobierz

Współczynnik liczymy ze wzoru: COP HP = Q HP / E elTym razem muszę stworzyć wykres COP od czasu, jak współczynnik zmienia się w czasie nagrzewania wody ( nagrzewanie wody trwa 4h 30 min) w zbiorniku pompy.. *Przejmij kontrolę nad swoim systemem grzewczym lub chłodniczym.. Pomnożymy 0, 005769 przez 100, otrzymamy 0, 58%.. Przykładowo, dostarczenie 4 kWh energii cieplnej przez pompę ciepła, na której zasilenie zużyto w tym czasie 1 kWh, oznacza COP równe 4.współczynnik COP.. Współczynnik efektywności COP (coefficient of performance) jest to stosunek oddawanej mocy grzewczej do mocy pobieranej przez urządzenie chłodnicze np. pompę ciepła.. Q o ˙ {\displaystyle {\dot {Q_ {o}}}} - moc chłodnicza, L {\displaystyle L} - moc sprężarki.. Za przykład może posłużyć taki przypadek: 2 kW - energia pobrana z prądu 6 kW - energia z darmowego źródła (grunt, woda, powietrze) 2 kW + 6 kW = 8 kWWspółczynnik efektywności energetycznej pompy ciepła powietrze/woda obliczany jest na podstawie mocy grzewczej urządzenia, wartości COP (dane dostarczane przez producenta), obciążenia cieplnego budynku oraz danych dotyczących wartości temperatury zewnętrznej.E E R C = Q o ˙ L {\displaystyle EER_ {C}= { rac {\dot {Q_ {o}}} {L}}} gdzie.. W ten sposób możemy policzyć, ile będzie kosztowało nas ogrzewanie domu pompą ciepła.Współczynnik COP umożliwia porównanie ze sobą różnych urządzeń, ale w tych samych warunkach, i nie należy go traktować tak, jak np. wskaźnika sprawności pracy kotłów, który jest w miarę stabilny i mniej zależny od zmieniających się warunków zewnętrznych (Czytaj więcej na ten temat)..

Jak obliczyć współczynnik COP?

Współczynnik COP określa nam ile kWh energii cieplnej wytworzy dana pompa z 1 kWh energii elektrycznej.. Współczynnik wydajności pompy ciepła definiowany jest natomiast jako stosunek mocy uzyskiwanej na skraplaczu.. Można go też opisać jako stosunek mocy wejściowej do mocy wyjściowej.SCOP - sezonowy współczynnik efektywności energetycznej.. Wykres ma być co 20 minut.COP prostego obiegu powietrza.. Znaczenie współczynnika COP dla pomp ciepła można by porównać do normatywnego zużycia paliwa w samochodzie lub normatywnej sprawności kotła gazowego.Współczynnik SCOP.. Co ważne - współczynnik SCOP uwzględnia zmienne w czasie warunki pracy pompy ciepła.Współczynnik wydajności COP (ang. Coefficient Of Performance) jest wartością obliczaną na podstawie pomiarów w testach laboratoryjnych w jednoznacznie określonych warunkach.. Wyraża się go poprzez stosunek ilości ciepła dostarczonego przez pompę z dolnego źródła do wartości zużytej w tym celu energii elektrycznej.. Współczynnik wydajności można obliczyć, dzieląc ilość energii wytwarzanej przez system przez ilość energii wprowadzonej do systemu.. O ile COP mówi, ile prądu zużywa pompa ciepła w danym momencie, to za pomocą współczynnika SCOP możemy obliczyć, ile zużyje prądu w ciągu całego roku lub w ciągu sezonu grzewczego..

Jak obliczyć współczynnik wydajności?

Jeśli nasza przegroda składa się z kilku warstw o odmiennych właściwościach, musimy obliczyć współczynnik U dla każdej z nich.Czym wyższe tym klimatyzator dostarcza większą ilość energii (chłodniczej lub cieplnej) przy wydatkowanej energii elektrycznej.. Głównymi parametrami, jakimi powinniśmy się kierować przy doborze pompy ciepła, są moc oraz współczynnik COP.. Najprościej można ukazać to na poniższym obliczeniu.. COP jest liczbę bezwymiarową, która wyraża efektywności systemu ogrzewania - pompę z POLICJANTEM wyższZużycie energii elektrycznej potrzebnej do pracy pompy ciepła = zapotrzebowanie na ciepło / średnioroczny współczynnik pompy ciepła (SCOP).Jak wybrać pompę ciepła - rodzaje pomp ciepła.. Przykładowo, jeśli EER wynosi 4, oznacza to, że na jedną jednostkę zużytego prądu urządzenie dostarcza cztery jednostki .Mówiąc bardziej obrazowo, wskaźnik wydajności COP to stosunek ciepła użytkowego do zużycia energii przez znajdującą się w środku sprężarkę wraz z jednoznacznie określonymi urządzeniami pomocniczymi pompy ciepła.. Na przykład dla pompy ciepła o mocy grzewczej 10kW i poborze mocy elektrycznej 2,5kW COP będzie wynosić 4.COP cyklu powietrza dla danego poboru mocy i tonażu chłodniczego Rozwiązanie.. actual_coefficient_of_performance = (Temperatura wewnątrz kabiny-Rzeczywista temperatura pod koniec ekspansji izentropowej)/ (Rzeczywista temperatura końcowa kompresji izentropowej-Rzeczywista temperatura ubijanego powietrza) Iść.Współczynnik COP równa się ilości kilowatogodzin uzyskanych z 1 kilowatogodziny energii zużytej na zasilanie tego urządzenia grzewczego..

Aby to zrobić, pomnóż współczynnik przez 100%.

Powierzchnia domku jednorodzinnego pomoże nam obliczyć .Wyraź swój procentowy zwrot ze sprzedaży.. Ponoć z upływem czasu COP ma rosnąć i mi rośnie, ale przy osiągnięciu wymaganej temperatury wody COP mam na poziomie 7, gdzie powinno być około 2,5.. Podobnie można obliczyć wskaźniki płynności, kapitalizacji, aktywności i rentowności dowolnej organizacji.. Ten wzór na współczynnik wydajności ma zastosowanie do wszystkich dziedzin.Jak obliczyć współczynnik efektywności Coefficent wydajność (znany również jako policjant) określa stosunek między ogrzewanie pompy transferu energii i ogólny wkład energii elektrycznej.. Im COP jest większy, tym uzyskanie tej samej ilości ciepła wymaga mniejszego nakładu w postaci energii elektrycznej, za którą płacimy.Współczynnik COP opisuje wydajność pompy ciepła.. Miernik COP (EER) można zamontować w już istniejących instalacjach.Wskaźnik efektywności COP jest to stosunek mocy grzewczej pompy ciepła (tego co przekazywane jest do instalacji grzewczej) do poboru mocy elektrycznej (tego za co się płaci).. Jak pompy ciepła będą pracować w warunkach rzeczywistych, przy zmiennych parametrach dolnego źródła i zmiennym zapotrzebowaniu na ciepło?Wynik obliczenia trzeba już tylko porównać z dopuszczalną granicą współczynnika przewodzenia ciepła dla ścian wielowarstwowych..

Moc grzewcza pompy ciepła - jak obliczyć?

Obliczenie pokazuje, że pompa ciepła aby zaspokoić zapotrzebowanie domu na ciepło, które wynosi w tym przypadku 10 kW.Żeby obliczyć współczynnik COP, trzeba znać dwie wartości (przy założeniu, że temperatura gruntu wynosi średnio 0 st. Celsjusza): ilość ciepła oddawanego przez pompę (QHP), ilość energii elektrycznej, którą pompa potrzebuje, by wygenerować ciepło o temperaturze 35 st. Celsjusza (EEL).Współczynnik COP można wyrazić następującym wzorem: COP = QHP / EEL, gdzie: QHP - ciepło oddawane przez pompę [J] EEL - energia elektryczna pobierana przez pompę [J] Z tego wynika, że im wyższy współczynnik COP pompy ciepła, tym więcej ciepła można wytworzyć przy zużyciu tej samej ilości energii elektrycznej.Coefficient of Performance czyli COP, jest to współczynnik wydajności, wyrażający stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę.. O ile COP mówi, ile prądu zużywa pompa ciepła w danym momencie, to za pomocą współczynnika SCOP możemy obliczyć, ile zużyje prądu w ciągu całego roku lub w ciągu sezonu grzewczego - czyli w określonym czasie.. Jest to bardzo ważny aspekt wpływający na działanie całego systemu, gdyż niewystarczająca moc nie pozwoli ogrzać całego domu, natomiast za duża wartość wpłynie na nadmierne zużycie prądu.Im COP jest większy, tym uzyskanie tej samej ilości ciepła wymaga mniejszego nakładu w postaci energii elektrycznej, za którą płacimy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt