Plan pracy zespołu klasowego klasa iv

Pobierz

kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów, .. Ø Umiejętność opracowania .Cykl 4 zajęć dotyczących przeciwdziałania złości i agresji prowadzonych przez pedagoga szkolnego: 15.. Szkoły Podstawowej w ZSO w Rybczewicach .. Ø Kształcenie poczucia odpowiedzialności za własną szkołę.. W KLASIE IV B. rok szkolny 2010/2011.. Klasowe Konkursy Czytelnicze: - kl. I "Znamy wiersze J. Tuwima" - kl. II "Czy znasz wiersze J. Bezpieczna droga do i ze szkoły 4.. Kształtowanie etycznej postawy wobec wszystkich żywych organizmów 4.. E. Smerecka M. Kijowska 16.06.2021r.. Organizacja pracy klasy w nowym roku szkolnym.. Umiejętność rzetelnej samooceny.. ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI 1.. 2 Uprawiamy sport.IV.. dostrzega wartość dbania zespołu klasowego o dobrą opinię otoczenia, wie, kto ma i może mieć wpływ na określone zachowanie dziecka/ucznia.Siła dobrze współpracującego ze sobą zespołu nie ma sobie równych.. Kryteria sukcesu: 1. wychowawca - mgr Joanna Palińska.. PLAN WSPARCIA UCZNIÓW KLASY V - wych.. Czy wiesz co jesz ?. doskonalenie zawodowe, .. Integracja uczniów klas I.. Umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej.. Wybory Samorządu Klasowego.. Jego budowa została oparta na założeniu, że we wszystkich działaniach wychowawczych w szkole należy się odwoływać do współpracy z domem rodzinnym ucznia oraz środowiskiem, w którym on funkcjonuje.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY IV Wrzesień 1..

Wybór samorządu klasowego.

Program został przygotowany do realizacji na godzinach do dyspozycji wychowawcy w klasach IV-VI.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. jw .Praca z zespołem klasowym (rozwiązywanie konfliktów na płaszczyźnie nauczyciel - uczeń, uczeń - uczeń).. Brzechwy?". 2.Opracowano plany pracy wychowawczej w klasach IV i V, zweryfikowano kryteria oceniania PSO I WSO w związku z nową podstawą programową.. Plan pracy wychowawcy klasowego do realizacji w klasie IV Lp Jednostka tematyczna Cele i zadania Sposób realizacji Ścieżki WRZESIEŃ 1,2 Porządkujemy naszą pracownię.. Rozmowy z uczniami, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia edukacyjne.. Efekty: Zapoznanie z powyższymi podumentami rodziców na pierwszym spotkaniu we wrześniu organizowanym przez wychowawców klas.. Pobierz (doc, 37,0 KB) .. zespołu klasowego, uzgodnienie .Mikołajki klasowe.. ODPOWIEDZIALNI.. Dobrze zaprojektowane godziny wychowawcze, wydarzenia klasowe, a także lekcje mogą służyć tworzeniu zespołu, wspólnemu uczeniu .Gdańsk 2005, Naika, stomatologia, Interna, IV rok, Nowy folder PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI HISTORII 2 plan pracy zespołu klasowego kl.VI D, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009 pytania kolo 2, Studia, IV ROK, Bydło, Nowy folder, MIĘSO, higiena mięsa, kolos 1 Mięso, Studia, IV ROK, Bydło, Nowy folder, MIĘSO, higiena .PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 "Sztuka nauczania na tym m.in. polega, (…) aby zajęcia szkolne miały- gdy to możliwe- postać zabawy, a wartość pracy.".

Wybory samorządu klasowego 3.

2.PLAN PRACY WYCHOWAWCY W KLASIE IV w roku szkolnym 2021/2022.. Ważne, by również w klasie doskonalić kompetencje społeczne, w tym właśnie współdziałanie, czyli umiejętność niezbędną w życiu, także, a może przede wszystkim, zawodowym.. Uczeń potrafi zachować się w miejscach publicznych Przypomnienie zasad zachowania się w miejscach publicznych i konsekwentne ich egzekwowanie.Plan pracy nauczycieli uczących w klasie IV Wrzesień TEMAT SPOTKANIA * Uzgodnienie harmonogramu spotkań nauczycieli uczących w klasie IV w bieżącym roku szkolnym * Przypomnienie wniosków płynących z analizy sprawdzianu pisanego w klasie III *Sprawy bieżące EFEKTY PRACY * Wypracowanie harmonogramu spotkańMotywowanie uczniów do nauki i pracy nad sobą.. Pokonywanie stresu.. 6.PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH .. Zadania Sposoby i środki realizacji Odpowiedzialny Uwagi Organizacja pracy w ciągu roku szkolnego *Opracowanie jednolitego dla danego poziomu planu zajęć z wychowawcą oraz sposobów jego realizacji ( ze .. Uzgodnienie trybu postępowania w sytuacjach kryzysowych w klasie (tylko w razie potrzeb) 5.. Kształtowanie postawy asertywnej u młodzieży.. Koleżeństwo a przyjaźń.Integracja zespołu klasowego, kontakt z przyrodą, aktywna forma spędzania czasu.. Kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa w życiu społecznym..

Plan pracy L.p.

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.. Ø Kształcenie umiejętności pracy w zespole.. Uczeń: -rozumie dlaczego ważna jest kultura dobrego zachowania, -dotrzega znaczenie tradycji szkoły, -wyraża chęć uczestniczenia w życiu szkoły.. Uczeń aktywnie uczestniczy w realizowaniu zadań szkoły.. doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole, współpraca z innymi zespołami funkcjonującymi w szkole.Terminy spotkań zespołu: cztery spotkania w semestrze (lub częściej w zależności od potrzeb) 3.. Wyposażenie w wiedzę na temat używek i ich oddziaływanie na organizm.. 6.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE 4a. w roku szkolnym 2020/2021 .. Wręczanie upominków, wspólna zabawa, konkursy, omówienie tradycji mikołajek.. Wychowawca: mgr Agata Drzewucka .. doskonalenie procesu nauczania i uczenia, ..

Plan pracy zespołu nauczycieli uczących w klasie VI.

4 Poznanie historii św. Mikołaja.. Tworzymy zgrany zespół klasowy.. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.. Gry i zabawy przeciwdziałające agresji.. Cały zespół I. Jóźwik IX 2020 2.. Rozwinięcie w uczniach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.. mgr Joanna PalińskaStrona 9.. Wymiana informacji dotyczących sytuacji szczególnych ucznia i zespołu klasowego oraz uzgodnienie sposobów postępowania i form pomocy (problemy zdrowotne uczniów, problemy dydaktyczne, problemy wychowawcze), 6.. Jakie mamy prawa i obowiązki Październik 1.. Marta Kijowska Działanie Opis Zaangażowani Termin Integracja zespołu klasowego4.. Wyjazd do Odrzechowej.. Zapoznanie się z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi uczniów oraz ich zespołowe rozwiązywanie.Lekcja wychowawcza, Plany pracy Plan wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej Temat lekcji Cele wychowawcze Termin realizacji Ewaluacja Moje wspomnienia z wakacji.. A.Kamiński Blok tematyczny Zadania - formy realizacji Odpowiedzialni Zabawy słowem… - konkurs na najciekawszy dzienniczek lektur w klasach IV-VI poloniściPlan pracy wychowawczej dla klasy V opracowany na podstawie programu wychowawczego dla klas IV - VI .. 2.Założenia programowe: 1.. Zaczynamy nowy rok szkolny.. Rozumienie potrzeby sprawiania radości innym.. Kl. 4-Teresa Rogowska Kl.5-Elżbieta Pełzowska Kl.6-Danuta Kozera Wychowawcy jw.. Praca moich rodziców 2.. Dzielenie się doświadczeniami związanymi z różnymi sposobami uczenia się.. Poznajemy się lepiej 2.. Kształtowanie postawy proekologicznej.. Edukacja kulturalna.. - kształtowanie przekonania, że nauka może być nie tylko obowiązkiem ale i przyjemnością - rozbudzanie ciekawości w stosunku do otaczającego nas świataPlan pracy wychowawcy klasowego kl. IV Technikum w roku szkolnym 2006/2007 I. samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, .. PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ .. "Jaki jestem?". Jak wyrażam złość - sposoby radzenia sobie ze złością.. Sto pytań do .. nauczycielaPLAN PRACY KLASOWEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI Cele i zadania klasowego zespołu nauczycielskiego: Wybór zestawów programów nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem możliwości rozwoju uczniów oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb.. Organizacja pracy zespołu nauczycieli klas IV-VI - przygotowanie planu pracy; - powołanie przewodniczącego; - protokołowanie zebrań członków zespołu; - roczne sprawozdania z działalności.. 45minut.pl; Publikacje; Inne; Autor Szymon Tomczak Data publikacji 2016-09-22 Średnia ocena 0,00 Pobrań 380.. -kultura dobrego zachowania ucznia, -poznawanie tradycji szkoły i nabywanie umiejętności uczestniczenia w życiu szkoły.. - przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.Plan pracy wychowawczej w klasie 4 a w roku szkolnym 2021/2022 L.p.Cele szczegółoweZadania do realizacji Temat lekcji 1, Dbałość o wysoki poziom kultury osobistej.. Rozwijanie empatii - szczególnie istotne w doborze prezentów i tworzeniu odświętnej atmosfery.. Organizacja zespołu klasowego-wybór samorządu klasowego-propozycje uczniów dotyczące planu wychowawczego, tematyki godzin wychowawczych-przydział nowych zadań,Uzgodnienie planu pracy zespołu nauczycieli klas I - III na rok szkolny 2020/2021 - spotkanie organizacyjne zespołu, - propozycje zagadnień do realizacji, - ustalenie kalendarza spotkań, - przedłożenie planu pracy do akceptacji przez Dyrektora.. Tematyka godziny wychowawczej: .. integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę; dziewczęta przygotowują konkursy, quizy i niespodzianki dla chłopców; Październik.Główne cele: .. Złość i agresja - ocena postępowania bohaterów bajki "Łańcuch złości".. Organizacja warsztatu pracy nauczycielaPlan pracy zespołu nauczycieli uczących w danej klasie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt