Wykonaj polecenia podaj nazwy województw zaznaczonych na mapie literami a-e

Pobierz

Podział kraju na województwa ma swoje korzenie w okresie rozbicia dzielnicowego, stąd ich zróżnicowanie pod względem wielkości w czasach Rzeczypospolitej Obojga .Opisy zawarte w tabeli odnoszą się tylko do trzech województw spośród zaznaczonych na mapie literami od A do D. Uzupełnij tabelę, przyporządkowując każdemu z opisów nazwę odpowiadającego mu województwa.. MAPA W ZAŁĄCZNIKU!. a) mają dostęp do Morza Bałtyckiego: zachodniopomorskie, pomorskie, Pokaż więcej.Województwo - jednostka podziału administracyjnego najwyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.. A. województwo pomorskie - ……………….…………… B. województwo małopolskie - ………….….… 12.. Odpowiedź Zadanie 8.. 4.Napodstawie mapy konturowej z zadania 2. wykonaj polecenia.. (SP11)b) Wpisz we właściwe miejsca na mapie podane nazwy miast wojewódzkich.. A - Pomorze Zachodnie - Szczecin;B - Pom Odpowiedź na zadanie z Historia 4.. Książki.. Zadanie 10.1. Podaj literę.Zadanie: 1 podaj nazwy wysp zaznaczonych na mapie cyframi 1,2,3,4 Rozwiązanie: zad 1 1 bornholm dania 2 olandia szwecja 3 gotlandia szwecja 4 sarema estonia Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Na mapie gęstości zaludnienia w Stanach Zjednoczonych zaznacz kropką i wpisz na mapie we właściwych miejscach nazwy: a. trzech dużych miast Stanów Zjednoczonych ( powyżej 1 mln ludności innych ..

a) Podaj nazwy województw zaznaczonych na mapie literami A-E.

ZADANIE 1.. (SP08)b) Zamaluj na mapie obszar województwa świętokrzyskiego.. Ropa naftowa i jej przetwory-plis pomocy daje naj .Odczytaj z mapy i podaj: - nazwę pasma górskiego oznaczonego na fotografii literą A. Klonowskie - nazwę miejscowości oznaczonej na fotografii literą B. Bodzentyn Zadanie 2 (2pkt) Odszukaj na mapie.Na rysunku siatki kartograficznej zaznaczono położenie Papeete (stolicy Polinezji Francuskiej) i pięciu innych miejsc na Oceanie Spokojnym oznaczonych literami od A do E. b) Wpisz we właściwe miejsca na mapie podane nazwy miast wojewódzkich.. b) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy mórz… poniżej.. Następnie podaj współrzędne geograficzne tych obiektów.. Szkoła podstawowa rozwiązane Geografia klasa 7!. Zarejestruj.. Wykonaj polecenia.MORZE BALTYCKIEADa) Podaj nazwy portów zaznaczonych literami BidВ -D-b) Podlorest zestaw, w którym wymieniono grupytowarów dominujących w przeładunkach portu BA Ładunki masowe suche oraz kontenery.B.. Wpisz poniżej nazwy tych miast: A----- B----- itp. c) uzupełnij legendę, wpisując wsokości punktów zaznaczonych na mapie znakiem plusa i minusa.Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MGE-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1.. W tabeli zamieszczone są opisy polskich rzek należących do systemów rzecznych Wisły i Odry..

Wykonaj polecenia na podstawie zaprezentowanych materiałów.

82 zad.1 a) wpisz w odpowiednie miejsca na mapie nazwy krain geograficznych leżących w obrębie pasa pobrzeży.. a) Podaj nazwy województw zaznaczonych na mapie literami A-E.. zaznacz właściwą odpowiedź w każdym wierszu tabeli.. c) Podaj nazwę województwa, z którym województwo łódzkie graniczy od wschodu.. Nazwy rzek wybierz spośród podanych poniżej.. Zaloguj.. Rzeki: Bug, Narew, Nysa Łużycka, Pilica, San, WartaKorzystając z atlasu geograficznego,wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy zaznaczonych na poniższej mapie konturowej obiektów geograficznych.. Na podstawie piramidy płci i wieku ludności Polski w 2009 r. wykonaj polecenia.Strona 5. z 12 Zadanie 9.. Odpowiedź 4.5 /5 17 atomicblonde13p8olv9 Odpowiedź: E-województwo pomorskie D-woj podlaskie B-woj łódzkieZ uszanowaniem Małgorzata z językoznawczego punktu widzenia gminy, województwa i powiaty to jednostki administracyjne, których nazwy należy zapisywać małymi literami ( powiat mikołowski, województwo śląskie, gmina i miasto Mikołów ).. Na zdjęciu przedstawiono Dolinę .Krainy geograficzne w Polsce - podział Polski na obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi.. Proszę o pomoc!. Zostały one usystematyzowane w pasach rzeźby terenu: pas pobrzeży, pas pojezierzy, pas nizin ( Niziny Środkowopolskie ), pas wyżyn ( Wyżyny Polskie ),Wpisz nazwy stolic województw wymienionych poniżej..

Zapisz litery, którymi województwa te oznaczono na mapie.

Skorzystaj z poniższej mapy.Na mapie zaznaczono wybrane pasy rzeźby terenu w Polsce, a obok zamieszczono zdjęcia niektórych pasów.. Opisy zawarte w tabeli odnoszą się tylko do trzech województw spośród zaznaczonych na mapie literami od A do D. Uzupełnij tabelę, przyporządkowując każdemu z opisów nazwę odpowiadającego mu województwa.MATURA 2014 GEOGRAFIA - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI: Zadania od 1. do 7. wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.. a) Korzystając z atlasu geograficznego, wypisz nazwy mórz i zatok zaznaczonych na mapie cyframi 1-18 (zdjęcie).. a) Rozpoznaj województwa oznaczone na mapie cyframi 1 i 2. Podaj ich nazwy oraz nazwy ich stolic.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu .A.. Podkreśl zestawienie nazw regionów, na obszarze których okres wegetacyjny jest najdłuższy.. Sklep.. Podaj nazwy województw zaznaczonych na mapie .. Na mapie literami A-D zaznaczono główne portymorskie Polski.. Uwaga: Jedna z fotografii powinna pozostać bez oznaczeniaNa mapie przedstawiono gęstość zaludnienia w Polsce według województw w 2004 roku.. Wykonaj polecenia.. A. Kielce, Szczecin, Olsztyn, Rzeszów Answer Oliwia97853 April 2019 | 0 Replies Przyporządkuj skrajnym punktom polski odpowiednie współrzędne geograficzne..

Następnie zaznacz te województwa na mapie odpowiednimi literami.

Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych .6 Zadanie 19 (0-8) W tabeli znajdują się fragmenty tekstów związanych z postaciami lub wydarzeniami z historii średniowiecznej.. wielkopolskie, podkarpackie, mazowieckie B. świętokrzyskie, lubelskie, opolskie C. mazowieckie, śląskie, kujawsko -pomorskie D. dolnośląskie, wielkopolskie, świętokrzyskie Zadanie 3 (0 -1p.). Rozpoznaj rzeki na podstawie opisów zamieszczonych w tabeli, wpisz do tabeli ich nazwy oraz przyporządkuj oznaczenia literowe z mapy.. 0-3 p. a) Wpisz w puste miejsca na fotografiach litery z mapy oznaczające odpowiednie pasy rzeźby terenu.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1 - 30) oraz barwną mapę.. a) Wymień nazwy czterech województw o najwyższych wskaźnikach emisji SO 2. b) Wyjaśnij, dlaczego najwięcej elektrowni cieplnych zlokalizowano w województwie oznaczonym na mapie literą A.. Odpowiedź Zadanie 14.. 4 szkoły podstawowej.. Przedmiot.. Instytucjami są konkretne urzędy reprezentujące interesy danego regionu i to ich nazwy zapiszemy wielką literą (np. Rozpoznaj kto jest autorem tekstu i kogo (podaj imię) albo czego dotyczy dany fragment:.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt