Wodorotlenek sodu 50 brenntag karta charakterystyki

Pobierz

roztw?r wodny o st?. Nazwa chemiczna:?Wodorotlenek sodu?. Wodorotlenek sodu - karta charakterystyki Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.Karta charakterystyki SN Wodorotlenek sodu ZAŁĄCZNIK 1 wersja 1.7. strona 1 z 35 ZAŁĄCZNIK 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCENARIUSZ NARAŻENIA (SN) WODOROTLENEK SODU 1.. 2; H319 dla stężenia, c ≥ 0,5 % .Brenntag inwestuje w swoją linię produkcyjną dodatków i premiksów dla zwierząt gospodarskich i domowych w Kędzierzynie-Koźlu, w Polsce gru 12, 2021 Przekształcenie spółki Brenntag AG w Brenntag SEWodorotlenek sodu - szczegółowa charakterystyka substancji (skład, postępowanie z substancją, pierwsza pomoc).. Skład / informacja o składnikach.Sodu wodorotlenek 1 mg/m 3 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.Skład na etykietę/Inne nazwy Wodorotlenek sodu, soda kaustyczna., Nazwa i adres: Brenntag Polska Sp.z o.o ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Kożle Polska Nr telefonu: (48/77) Nr faxu: (48/77) adres e-mail: kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: charakterystyki substancji chemicznej - sodu_wodorotlenek_v11 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 8 Data utworzenia: 2004/08/01Nazwa produktu: Sodu wodorotlenek roztwór 50% Nr katalogowy: cz.d.a..

Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data wydania: 01.06.2015 r. Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 i załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia oraz .. ≤50 Skin Corr.. Numer telefonu alarmowego.. 1 Rapid · Numer artykułu: , (4S61 - unikać zrzutów do środowiska.. 998 lub 112, lub najbliższa terenowa jednostka PSP Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11Karta charakterystyki 42.2.26 strona: 1/7 Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.05.2016 Numer wersji 9 Aktualizacja: 23.05.2016 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa · 1.1 Identyfikator produktu · Nazwa handlowa: DPD No.. OCENA NARAŻENIA Scenariusze narażenia zostały podzielone na 4 główne scenariusze: • Produkcja NaOH w stanie ciekłymPlik wodorotlenek sodu 50 karta charakterystyki.pdf na koncie użytkownika saraistine • folder dardagnac • Data dodania: 26 sie 2017Karta charakterystyki Wodorotlenek sodu Wersja 1.8 Strona 1 z 12 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PRZEDSTAWICIEL WE/PRODUCENT 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa IUPAC Wodorotlenek sodu Synonimy: Soda kaustyczna, wodorotlenek sodu, wodorotlenek sodowy Numer WE: 215-185-5 Nazwa WE: Wodorotlenek sodu Numer CAS: 1310-73-2Saltar al contenido..

Zawiera: wodorotlenek sodu - 5 - 15 %, wodorotlenek potasu - 5 - 15 %, związki wybielające na bazie chloru - 15 - 25 %.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU.. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle tel (48/77) , fax (48/77) 011-002-00-6 Wersja: Data sporządzenia karty: Nazwa handlowa: Wodorotlenek sodu 50% r-r VIII 10-10-1998 Sekcja 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt