Przyporządkuj symbole przedstawione na wykresie do podanych opisów

Pobierz

Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.. Mają one taką samą szerokość.. (0-1) Przyporządkuj podanym opisom nazwy miast.. Egzamin wstępny z biologii Poziom rozszerzony.Przyporządkuj każdemu rodzajowi różnorodności biologicznej I i II właściwy jego opis wybrany Na wykresie przedstawiono zależność kondycji zdrowotnej roślin od stężenia jednego z pierwiastków.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Z kolei przykładem wirusowej choroby przenoszonej tą drogą jest opryszczka narządów płciowych.. 50 Wykresy Na podstawie wykresów najczęściej sprawdzane są umiejętności takie jak: czytanie informacji przedstawionych na wykresie interpretowanie i przetwarzanie wnioskowanie o kierunkach i.11.. (0-1) Na wykresie przedstawiono udział poszczególnych grup towarów w strukturze handlu zagranicznego na świecie w 2010 r. Uzupełnij tabelę, wpisując obok nazwy grupy towarów numer, którym oznaczono tę grupę na wykresie.Słownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe.. 18. a) Każdemu opisowi struktury występowania wód podziemnych przyporządkuj województwo, którego ten opis dotyczy.Wykres Gantta jest graficznym sposobem planowania i kontroli.. Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie.4.Przyporządkuj symbole przedstawione na wykresie do podanych opisów..

Przyporządkuj symbole przedstawione na wykresie do podanych opisów 1.

Wykres przedstawia liczbę zachorowań na wybrane choroby weneryczne w Polsce w.Przyporządkuj każdej z podanych stacji hydrologicznych właściwy wykres, na którymn przedstawiono przepływy Wisły.. Na wykresach przedstawiono rozkład opadów w ciągu roku w dwóch spośród zaznaczonych na mapie stacji meteorologicznych.. Korzystając z danych przedstawionych na wykresie, podaj: numer stanowiska, na którym woda podziemna była zanieczyszczona azotanami przez cały okres.Przyporządkuj symbole wymienionych pierwiastków chemicznych: Li, Mg, Cl, Al, Br. zadania CHEMIA 55.. Wyjaśnij, czy przedstawiony na wykresie wynik pozwala na wyciągnięcie wniosku, że społeczeństwo polskie nie jest zainteresowane procesem kształcenia.Na wykresach przedstawiono zróżnicowanie w ciągu roku dopływu wód słodkich do dwóch oceanów, liczonego jako Przyporządkuj do każdego z dwóch oceanów nazwę uchodzącej do niego rzeki Przedstaw - odwołując się do tektoniki płyt litosfery - odmienne warunki tektoniczne sprzyjające.Wykresy kolumnowe umożliwiają przedstawianie zmian danych w czasie, a także ilustrowanie porównań elementów.. Wstaw znak X w odpowiednich komórkach tabeli.. (1 pkt) Przyporządkuj krainom geograficznym Polski charakterystyczne dla nich formy rzeźby..

1 p. a) b) 7.Oceń prawdziwość podanych zdań.

Do tabeli wpisz cyfry, którymi oznaczono instytucje.. I: reaguje z Cu(OH)2 po ogrzaniu tworząc ceglastoczerwony osad.. Przyporządkuj symbol lub wzór chemiczny odpowiedniej substancji wybranej spośród podanych (wybierz wszystkie możliwości) do opisów właściwości (A-C).. Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się szybkość reakcji chemicznych.Przyporządkuj obserwacje z doświadczeń dla związków 1-3 do odpowiadających im związków: etanol, etanal, kwas octowy.. (2 pkt) Każdemu z podanych państw przyporządkuj po jednym, dominującym w nim, wyznaniu religijnym, wybranym spośród poniższych.Na rysunku przedstawiono symbol graficzny sumatora elementarnego(jednobitowego): Rys. Na rysunku przedstawiono symbole graficzne i tabele przejść opisujące działanie przerzutników Przyporządkuj symbole do nazw bramek: a) A - OR, B - AND, C - NAND, D - NOT, b) A - AND, B.Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na schemacie procesów A-D jego nazwę spośród 1-5.. Planowanie i koordynowanie przebiegu różnych czynności w przekroju czasowym odgrywa istotną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: do podanych opisów przyporządkuj rodzaj zębów Przyporządkuj (połącz strzałkami )najczęścieh spotykany rodzaj lasu odpowiedniej części Europy.Uzupełnij poniższy tekst - przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A-C..

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. Dobierz do podanych informacji tylko te państwa spośród oznaczonych numerami na mapie, do których te informacje się odnoszą.Każdemu z wymienionych pierwiastków chemicznych przyporządkuj odpowiedni opis jego funkcji, wybrany spośród A-D.. II: z Cu(OH)2 tworzy niebieski, klarowny roztwór, barwi papierek uniwersalny na czerwono.21.. Do każdego podanego działania przyporządkuj .Przyporządkuj każdemu opisowi właściwe pojęcie spośród podanych.. 1 4 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Poziom podstawowy W zadaniach 9 - 13 przyporządkuj odpowiednie liczby do liter, wpisując właściwą liczbę.. (1 pkt) Przyporządkuj podanym opisom właściwy typ klimatu, wybrany z podanych.. (2 pkt) Do podanych funkcji przyporządkuj właściwe instytucje społeczne.. Komentarz Zadanie sprawdzało umiejętność wykorzystania informacji zamieszczonych na wykresie do rozstrzygnięcia, które z podanych zdań jest prawdziwe.2 Przyporządkuj opisy podane w tabeli do błon płodowych.. Przyporządkuj każdemu opisowi: - właściwą fotografię, na której została przedstawiona opisywana skała, - rodzaj skały, dobierając go z podanych poniżej.Przyporządkuj każdemu opisowi położenia geograficznego stacji meteorologicznej właściwy klimatogram..

Przyporządkuj nazwom zwierząt podanych w tabeli numery fotografii Zadanie 32.

(1 pkt) Na wykresie przedstawiono wartości przyrostu rzeczywistego na pewnym terytorium w okresie Na podstawie analizy wykresu podkreśl poprawną odpowiedź.. Na wykresach kolumnowych kategorie są najczęściej umieszczane na osi poziomej, a wartości — na osi pionowej.. Na wykresach przedstawiono strukturę użytkowania ziemi w wybranych krajach w 2002 r. Każdemu z wykresów przyporządkuj własciwy kraj, wybierając spośród podanych poniżej.Możemy wyróżnić następujące symbole narodowe państwa polskiego: FLAGA Polska flaga złożona jest z dwóch pasów.. Przyporządkuj rysunki (A−C) do rodzajów układów (1−3).. Podaj dwie główne przyczyny przedstawionej na wykresie zmiany odsetka ludności miejskiej w Polsce po roku 2000.. (2 pkt) Na wykresie przedstawiono wartości współczynnika urodzeń i współczynnika zgonów w Rosji i na Podaj trzy korzyści dla mieszkańców tej miejscowości związane z przedstawionymi na rysunkach.Na wykresach przedstawiono rozkład opadów w ciągu roku w dwóch spośród zaznaczonych na mapie stacji meteorologicznych.. Na wykresie przedstawiono strukturę uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na świecie.Opis Pojęcie 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt