Egzamin ósmoklasisty 2022 legitymacja

Pobierz

W 2022 r. - podobnie jak w zeszłym roku - egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.. Uczniowie otrzymają login oraz hasło do logowania.. Przypominamy o zabraniu na egzamin: pióro z czarnym atramentem lub długopis z czarnym wkładem (najlepiej kilka sztuk), dokument tożsamości (legitymacja, paszport) i linijkę.. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowejApr 22, 2022W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny, spośród: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz ukraińskiego.. Podziel się tym arkuszem ze znajomymi: Facebook; Twitter 0 komentarzy .Egzamin ósmoklasisty Matematyka DATA: 14 czerwca 2022 r. G : 9:00 CZAS PRACY: 100 minut Instrukcja dla ucznia 1.. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi.. 4.May 25, 2022Egzamin ósmoklasisty Język polski DATA: 13 czerwca 2022 r. GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00 CZAS PRACY: 120 minut Instrukcja dla ucznia 1.. (czwartek) godz.9:00 90 min do 135 min długopis z czarnym tuszem, legitymacja szkolna Kliknij, aby dodać tekst3.. Sprawdź, czy do arkusza jest dołączona karta odpowiedzi.. Ważne daty 1 lipca 2022 r. udostępnione zostaną wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie SIOEO Do 7lipca 2022 r. przekazane zostaną przez OKE do szkół zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.1 lipca 2022 r. od godz. 10:00 zostaną udostępnione wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: ..

Na egzaminie ósmoklasisty nie wolno korzystać z kalkulatora.

Inne Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022 Termin egzaminów podany jest na stronie CKE.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 23 stronach jest wydrukowanych 18 zadań.. • legitymacja szkolna, • pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem .1 day agoMar 27, 2022May 22, 2022Terminy ogłaszania wyników ósmoklasisty: 2 lipca 2022 r. ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu) Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2022 r. ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu) Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: do 8 lipca 2022 r.May 19, 2022tuszem, legitymacja szkolna Matematyka 25 maja 2022r.. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 18 stronach jest wydrukowanych 19 zadań.. Zdający mogą sprawdzić wyniki egzaminu z każdego przedmiotu, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania.Rok: 2022.. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.. Arkusz PDF i odpowiedzi: Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy) język polski 2022. język obcy nowożytny -15 czerwca 2022 r. (środa) -godz. 9:00 WAŻNE TERMINY Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r. Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 7 lipca 2022 r. Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 8 lipca 2022 r. CZAS TRWANIA (w minutach) arkusz o standardowy wodowaną przedłuże- arkuszMay 25, 2022May 10, 20222 days agoMay 24, 2022May 20, 2022May 19, 2022Egzamin ósmoklasisty dodatkowy: CKE Arkusz egzaminacyjny: język polski Rok: 2022..

Arkusz PDF i odpowiedzi: Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy) matematyka 2022.

Odpowiedzi wkrótce, gdy CKE opublikuje oficjalny klucz.. Odpowiedzi wkrótce, gdy CKE opublikuje oficjalny klucz.. Podziel się tym arkuszem ze znajomymi: Facebook; TwitterUczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 24 maja 2022 (wtorek), godz. 9:00 - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (180 minut czas przedłużony)Do 24 maja 2022 r. uczeń musi dostarczyć do szkoły odpowiednie zaświadczenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt