Czynniki chemiczne w środowisku pracy prezentacja

Pobierz

Drgania mechaniczne - wibracje.. więcej informacji.. 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r., badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w .Czynniki szkodliwe w środowisku pracy dzielimy zwykle na: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.. * Rozporządzenie MZ z dn. 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy orazczynniki szkodliwe • pliki użytkownika dareksg przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy.pdf, Czynniki chemiczne obowiązki pracodawcy.pdf Koszt: 700 zł.. Środki ochrony indywidualnej 88BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY OCHRONA PRACOWNIKÓW I ŚRODOWISKA W raporcie, przygotowanym z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w 2014 r., omówiono aktualną sytuację związaną ze stoso-waniem substancji chemicznych i ich wpływem na miejsca pracy .Czynniki chemiczne .. • Czynniki uciążliwe.. 5.- w zależności od zagrożeń dla środowiska Dwufazowe układy ciało stałe - gaz lub ciecz - gaz rozproszone w powietrzu to aerozole (pyły, dymy, mgły).. czyniki chemiczne w Środowisku pracy czynniki chemiczne to substancje ktÓre mogĄ stanowiĆ zagroŻenie lub byc szkodliwe dla czŁowieka.. Środki ochrony indywidualnej 88dzeniem, o którym mowa w pkt .1; 3) czynniki lub procesy technologiczne określone w za-łączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.Plik Czynniki chemiczne w środowisku pracy prezentacja.ppt na koncie użytkownika hayley2 • folder Zagrożenia w procesie pracy • Data dodania: 26 maj 2016 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Czynniki występujące w środowisku pracy Główne źródła czynników NIEBEZPIECZNYCH CZYNNIKI: Ostre elementy NIEBEZPIECZNE Miejsce stykania się obracających elementów Ostre przedmioty SZKODLIWE Zatrucie Prąd elektryczny Pożar Śmierć UCIĄŻLIWE Obniżenie sprawności: psychicznej CzęściTemat: Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy i profilaktyka Czas realizacji: • 2 godziny lekcyjne Cele operacyjne: W wyniku procesu nauczania uczeń powinien: • wiedzieć, od czego zależy działanie substancji chemicznej na organizm, • znać drogi wchłaniania substancji chemicznych do organizmu człowieka,PYŁY - Prezentacja szkoleniowa..

Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy 8.

• Czynniki szkodliwe.. Każdy z wymienionych wyżej rodzajów czynników charakteryzuje się innym stopniem oddziaływania na pracowników, różne mogą też być jego konsekwencje.Szkodliwe czynniki biologiczne a ocena ryzyka zawodowego.. Wchłanianie substancji chemicznych do organizmu.. Kontakt z nimi jest drażniący dla układu oddechowego, przewodu pokarmowego, skóry, może wywoływać reakcje alergiczne itp.Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy.. Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy 8.. Koszt : 800 zł.. prof. J. Nofera w ŁODZI Zakład Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Narażenie na czynniki biologiczne w środowisku pracy DROGI PRZENOSZENIA •powietrzna (gruźlica, grypa, legionelloza, mononukleoza zakaźna, odra) •przez krew i inne płyny ustrojowe (wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, AIDS) •pokarmowa (fekalno-oralna)W dniu 22 września br. w Państwowa Inspekcja Pracy - pod numerem telefonu: 22 111 35 88 na jeden dzień uruchamia specjalną infolinię, w ramach której udzielane będą bezpłatne porady prawne w obszarze legalności zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz pracy .Nauki chemiczne Prawo pracy ..

Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy i profilaktyka 6.

Nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego Przedstawiciele technologii i inżynierii chemicznej Ataki z użyciem broni chemicznej Rozgrywki w racquetballu Brytyjscy racketsiści Pochowani w Raciborowicach Kartograficzne metody prezentacji Raczkowo .Czynniki w środowisku pracy.. Rodzaje zatruć.. 2 ZAGROŻENIE PYŁAMI W MIEJSCU .Niebezpieczne i szkodliwe czynniki fizyczne występujące w środowisku pracy (podział) Czynniki materialnego środowiska pracy: 1. oświetlenie, 2. mikroklimat, 3. hałas, w tym hałas ultradźwiękowy i infradźwiękowy, 4. wibracja (precyzyjniej: drgania mechaniczne przenoszone na organizm człowieka z ciał stałych), 5. pył przemysłowy,w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716) CZYNNIKI BIOLOGICZNE Są to drobnoustroje komórkowe oraz jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego ( bakterie, grzyby, wirusy .CZYNNIKI RAKOTWÓRCZE W ŚRODOWISKU PRACY NOWE 1 ROZPORZĄDZENIE dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału .. Lekceważenie zagrożeń jakie mogą wywołać czynniki psychofizyczne w środowisku pracy może mieć bardzo duże konsekwencje.pracy laboratoryjnej, z wyjątkiem pracy laboratoryjnej związanej z rozpoznanym czynnikiem trzęsawki owiec, w przypadku której wystarczający jest poziom hermetyczności 2..

Hałas w środowisku pracy 5.

więcej informacji.4 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY im.. Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy i profilaktyka 6.. Sposoby działania szkodliwych substancji chemicznych.. Przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku prowadzenia pomiarów środowiska pracy pod kątem występowania szkodliwych czynników biologicznych.. sustancje znakiZagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy i profilaktyka Elżbieta Sosulska Spis treści 1. czym sĄ czyniki chemiczne reakcja organizmu na substancjĄ moŻe byc rÓŻna zalezy to od stanu zdrowia, wieku, odŻywiania, pŁci itd.. Klasyfikacja niebezpiecznych substancji chemicznych.. Z czynnikami chemicznymi występującymi w środowisku pracy, mamy do czynienia nie tylko w zakładach przemysłu chemicznego, gdzie wytwarzane są substancje lub mieszaniny chemiczne, ale również w innych branżach, takich jak np.: budownictwo, szpitale i laboratoria, warsztaty samochodowe i mechaniczne, drukarnie .W środowisku pracy mogą występować niepożądane czynniki mające bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pracowników zatrudnionych w po-średnim lub bezpośrednim narażeniu na oddziaływanie takich czynników..

Zagrożenia czynnikami biologicznymi w środowisku pracy 7.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy2) (Dz. U .Czynniki chemiczne w środowisku pracy Czynniki chemiczne, szkodliwe dla zdrowia, mogą mieć charakter np. substancji wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej, ale też wszelkie pyły, gazy, dym.. Termin: 18-20 października.. Zagrożenia czynnikami biologicznymi w środowisku pracy 7.. Hałas w środowisku pracy 5.. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 9.. Te ostatnie często zupełnie niesłusznie są bagatelizowane.. Drgania mechaniczne - wibracje.. - niebezpieczne dla środowiska - w zależności od zagrożeń dla zdrowia Substancje chemiczne mogą występować w środowisku pracy w postaci gazów, par, cieczy lub ciał stałych.Prawo odnośnie czynników chemicznych Ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn.. Czynniki występujące w środowisku pracy można podzielić na trzy grupy: • Czynniki niebezpieczne.. Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary) Termin: 27-29 września..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt