Liczba mnoga w języku angielskim

Pobierz

Gramatyka języka angielskiego | 0 komentarzy.. Z liczbą pojedynczą wszystko jest oczywiste, ale mnoga ma swoje cechy charakterystyczne: Pierwsza zasada (najprostsza): aby utworzyć liczbę mnogą, wystarczy dodać końcówkę -s do rzeczownika: orange - oranges, pen - pens.Liczba mnoga: We are - my jesteśmy .. Można powiedzieć, że odpowiednikiem przedimka nieokreślonego w liczbie mnogiej jest tzw. przedimek zerowy, czyli brak przedimka.Kevin MacLeod: Carefree - na licencji Creative Commons Attribution ()Źródło: i nieregularna liczba mnoga w języku angielskim.BLOG: FB: Anna Szpyt Effective Me KURS "ANGIELSKI - czasy dla wzrokowców" ht.Zacznijmy od tego, że w języku angielskim rzeczownik (Noun) odmienia się przez liczby: pojedynczą oraz mnogą.. liczba mnoga rzeczowników zakończonych na -ch -s -ss -sh -xPodstawową formą liczby mnogiej rzeczownika w języku angielskim jest końcówka - s. Istnieją również nieregularne formy liczby mnogiej, przetrwałe jeszcze z angielszczyzny średniowiecznej, jednak jest ich bardzo niewiele.. Pomocny w nauce liczby pojedynczej i mnogiej, a także innych zagadnień, będzie angielski online.. Na pewno spotkałeś się jednak ze słowami, które w liczbie mnogiej wyglądają mniej typowo.Rzeczowniki standardowe.. To jedna z pierwszych rzeczy, jakiej uczymy się na lekcjach angielskiego..

Jak to jest w twoim ojczystym języku?

Nieregularne są również formy liczby mnogiej wyrazów zapożyczonych, zwłaszcza z łaciny.Liczba pojedyncza w języku angielskim odnosi się do pojedynczej osoby, przedmiotu, miejsca lub myśli.. Niestety w niektórych przypadkach trzeba się po prostu nauczyć liczby mnogiej.. Z początku może wydawać się to proste i logiczne, rzeczowniki policzalne możemy policzyć, a niepoliczalnych nie.Przedimek nieokreślony nie posiada liczby mnogiej.. Policzalność rzeczowników angielskich nie zawsze pokrywa się z policzalnością ich odpowiedników w języku polskim.Liczba pojedyncza i mnoga Singular and plural nouns Rzeczownik noun dodanie końcówki s Angielski Liczba mnoga rzeczowników (Plural der Substantive) Rzeczowniki użyte przymiotnikowo (Nouns used as adjectives) Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (Countable and uncountable nouns) Rzeczownik (Noun) Rzeczowniki złożone (Compound nouns)Liczbę mnogą rzeczowników w języku angielskim najczęściej tworzymy dodając końcówkę -s lub -es do danego rzeczownika - takie rzeczowniki tworzą liczbę mnogą regularnie.. Anglicy korzystają z nich .. Okazuje się jednak, że od tej prostej reguły jest sporo wyjątków.Wynika to z faktu, że druga osoba liczby pojedynczej wygląda tak samo jak druga osoba liczby mnogiej i zwykle przyjmuje podobne formy czasowników do jej odpowiednika w liczbie mnogiej..

Liczba mnoga w języku angielskim nie przysparza uczącym się zbyt wielu problemów.

Uwaga!. Lekcje języka, które odbywają się metodą jeden na jeden, wykładane są przez internet.. W języku angielskim liczbę mnogą najczęściej tworzymy poprzez dodanie do rzeczownika końcówki -s. Istnieje jednak szereg reguł i kilka wyjątków, o których musimy pamiętać.Liczba mnoga w języku angielskim ‒ podstawowe zasady.. You are - wy jesteście .. 3 Rzeczowniki zakończone spółgłoską + y.W języku angielskim większość rzeczowników w liczbie mnogiej tworzymy poprzez dodanie do nich końcówki -s lub -es.. Rzeczowniki oznaczone gwiazdką mogą być użyte w liczbie pojedynczej, lecz wówczas zmieni się ich znaczenie.Podobnie jak w języku polskim, w języku angielskim rzeczowniki można podzielić na policzalne i niepoliczalne.. Wyjątki od tej zasady przedstawia poniższa tabela wydrukuj (pdf):Liczba mnoga rzeczownika w języku angielskim Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników w angielskim nie jest skomplikowane i zwykle nie sprawia problemów osobom uczącym się tego języka.. Rzeczowniki zakończone na ch, sh, s lub x. Rzeczowniki zakończone -ch, -sh, -s i -x tworzą liczbę mnogą poprzez dodanie koncówki -es, np.Angielskie przyimki - ciekawe przykłady; Articles (przedimki) As czy like?. 1 Tworzenie liczby mnogiej - ogólne zasady (końcówka -s) 2 Rzeczowniki zakończone na -ch, -sh, -ss lub -x. ..

Liczba mnoga oznacza zbiór więcej niż jednej osoby, rzeczy lub miejsca.

Końcówkę -s liczby mnogiej wymawiamy zazwyczaj [ z ], jedynie przy spółgłoskach bezdźwięcznych wymawiamy [ s ].. Do rzeczownika w liczbie pojedynczej dodajemy końcówkę - s lub - es.. Najczęściej tworzymy ją za pomocą końcówki -s dodanej do liczby pojedynczej rzeczownika np. dog - dogs.. Capital letters - stosowanie wielkiej litery w języku angielskim; Ciekawe zdania z zaimkiem it ; Daty po angielsku; Kolejność przymiotników w zdaniu; Liczba mnoga rzeczownika.. Czy używasz tego samego słowa w obu przypadkach?Liczba mnoga to jedna z podstaw w nauce języka angielskiego.. a book - books.Liczba mnoga rzeczownika - angielski 22 lipca 2015 20 grudnia 2017 Admin 0 Comment liczba mnoga , rzeczownik Z tego artykułu dowiesz się, jak tworzyć liczbę mnogą rzeczowników w języku angielskim, które rzeczowniki są nieregularne i które występują tylko w liczbie mnogiej.Zasady tworzenia liczby mnogiej Główną regułą podczas tworzenia liczby mnogiej rzeczowników w języku angielskim jest dodanie końcówki -s do liczby pojedynczej oraz usunięcie przedimka a/an.. Na szczęście takich wyjątków jest niewiele, a poniżej wypisane są najczęściej używane: - a man (mężczyzna) - men (mężczyźni) - a woman (kobieta) - women (kobiety) - a person (osoba) - people (ludzie)Tworzenie liczby mnogiej ćwiczenie.. By sprawnie i poprawnie posługiwać się tym językiem, trzeba wiedzieć jak ją tworzyć..

To tak zwane rzeczowniki nieregularne.Liczba mnoga nieregularna.

Najbardziej typową formą tworzenia liczby mnogiej rzeczowników w języku angielskim jest dodanie końcówki -s do liczby pojedynczej, np. lamp - lamp s (lampa - lampy) bed - bed s (łóżko - łóżka).. Istnieje jednak grupa rzeczowników, która tworzy liczbę mnogą nieregularnie.. Szkoła online oferuje usługi najlepszych lektorów i native speakerów.Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim - ogólna zasada.. np. a friend (przyjaciel) -> friends (przyjaciele), a sister (siostra) -> sisters (siostry).Liczba mnoga w języku angielskim - jak tworzyć, wyjątki, przykłady.. Zgadza się, ale nie zawsze to działa - poznaj pozostałe zasady.. a dog - dog s pies - psyLiczba mnoga w języku angielskim - tworzenie W języku angielskim istnieje kilka zasad dotyczących tworzenia liczby mnogiej.. Zapoznawszy się podstawowym zagadnieniem o osobach w języku angielskim, zapraszamy do przeczytania artykułu poświęconego zaimkom osobowym i dzierżawczym .W drugiej kolumnie mamy rzeczowniki w liczbie mnogiej (brak przedimka a/an, określenie ilości (two, a few, some) oraz dodane 's' na końcu.. Istnieje jednak kilka zasad i wyjątków, które koniecznie musisz znać.. ogólna zasada tworzenia liczby mnogiej w języku angielskim Zapewne wiesz, że aby utworzyć liczbę mnogą wystarczy dodać -s do rzeczownika?. Jeżeli odnosimy się do wielu osób lub przedmiotów nieokreślonych, w liczbie mnogiej, rzeczownik używany jest bez jakiegokolwiek przedimka.. Jak tworzymy liczbę mnogą rzeczownika?Tworzenie liczby mnogiej w języku angielskim Liczbę mnogą tworzy się dodając do rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówkę -s lub -es.. Z zasady tworzy się ją poprzez dodanie końcówki -s do liczby pojedynczej, np.: a dog - dogs ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt