Zagrożenia powodziowe - edb kartkówka

Pobierz

Poniżej dokładne informacje o tym, w jaki sposób należy się zalogować na platformie.. na wchodź na dach.. 2. Podaj trzy przykłady metod stosowanych w ochronie przeciwpowodziowej.. • 3.Po zrealizowaniu tematu "Zagrożenia chemiczne" uczeń powinien : • A - wymienić główne przyczyny zanieczyszczenia środowiska, .. POWÓDŹ - to zalanie znacznych terenów przez wezbrane wody.. Wymień 6 przykładów środków alarmowych.. Nie wszystkie pożary można gasić wodą.. Praca domowa 1.Napisz definicję powodzi.. Terms in this set (17) zadania Sił Zbrojnych RP.. /33pkt 1.. Na dzisiejszej lekcji nauczysz się: -wymieniać przyczyny i rodzaje powodzi; -charakteryzować skutki wystąpienia tej klęski żywiołowej; -opisywać sposoby zapobiegania powodzi; -postępować przed powodzią, w jej trakcie i po ustąpieniu.Zagrożenia i skutki burz - porażenia piorunem, strata dobytku, porażenie elektryczne, pożary, uszkodzenie linii elektrycznych, Środki alarmowe - megafon, megafon ręczny, dzwonek, stacjonarna syrena alarmowa, syrena alarmowa z sygnalizatorem świetlnym, dzwon kościelny, Rodzaje ewakuacji - zorganizowana, doraźna, spontaniczna, Przyczyny pożarów - używanie otwartego ognia w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych, nieostrożne obchodzenie się ze świecami, lampami naftowymi .Przyporządkuj do podanych zjawisk atmosferycznych spowodowane nimi zagrożenia..

Zagrożenia powodziowe i pożarowe.

Stawiają na aspekt praktyczny i pomagają przyswoić wiedzę, zwłaszcza młodszym uczniom, dzięki przejrzystemu ujęciu treści .edb- zagroŻenia powodziowe .. sprzĘt w razie zagroŻenia .. słuchaj komunikatów służb ratowniczych.. nie stawać pod linią elektryczną drzewem.Sprawdzian wiadomości z EdB - zagrożenia, obrona cywilna.. Proszę o otworzenie podręcznika na str. 36 i przeczytanie treści zawartych w tym temacie do str. 42 Zapiszcie teraz notatkę w zeszycie.. Przyczyny powodzi w Polsce: • nadmierne opady deszczu • wiosenne roztopy • zatory lodoweTemat lekcji: Zagrożenia pożarowe 36 5. wiktoria_jeleniewicz.. Zagrożenia terrorystyczne 60!o 7 b-j : o7v|- rb;u v ;f rolo1 1. zachowanie podczas powodzi.. Wymień 6 przyczyn powodzi w Polsce.. Trzy czynniki niezbędne aby powstał pożar:Zagrożenia powodziowe i pożarowe Quiz - Quizizz.. Kolizja -szkodzie ulega tylko mienie; wypadek -zdarzenie w którym ucierpiało mienie i osoby; katastrofa -duża skala zniszczeń i ofiar z którą nie radzą sobie lokalne instytucje i służby.Zagrożenie pożarem.. Edukacja bezpieczeństwa.. Po zrealizowaniu tematu "Zagrożenie powodziowe" uczeń powinien : • A - wiedzieć co .Celem lekcji jest przede wszystkim przygotowanie młodych ludzi na różnego rodzaju zagrożenia, np. zagrożenia powodziowe czy pożary.. Urazy kostno- stawowe Anagram..

Zagrożenia powodziowe 43 6.

Uczniowie będą musieli się na niej zalogować - z chwilą rozpoczęcia naszych planowych zajęć o godzinie 11:15. zachowaj spokój.. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania.4.. Poziom: Klasa 8 /.. Zdrowe odżywianie.. - Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.2.. Ponadto EDB uczy, jak postępować w przypadku takich ekstremalnych sytuacji.. Zagrożenia pożarowe.. Burze Upały Wichury Mrozy 1. odwodnienie organizmu 2. wyładowania atmosferyczne 3. udar słoneczny 4. spadające dachówki i gałęzie 5. odmrożenia 6. wychłodzenie organizmu (1 p.). Edukacja zdrowotna na etyce.. (3pkt) 2. Podaj 3 zadania obrony cywilnej w czasie pokoju.. Niestety prawda jest taka, że wiele z nich spowodowanych jest nieodpowiedzialnym zachowaniem człowieka, dlatego młodzi ludzie powinni mieć świadomość, jakich działań unikać.. começar a aprender: latarki apteczka i leki odbiornik radiowy na baterie program i polskiego radia zapasowe baterie zrodŁa ŚwiatŁa zapas ŻywoŚci odzieŻ przeciwdeszczowaĄ i nieprzemakalne obuwie ŁÓdz i ponton kapoki dodatkowe zamki i kŁodki aby zabezpieczyĆ dobytek ..

Zagrożenia powodziowe.

Zapisz to w zeszycie, notatce zrób zdjęcie i wyślij w wiadomości .Sep 8, 2021Kartkówka edb siły zbrojne i sygnały alarmowe.. Próba ugaszenia takiego pożaru wodą spowoduje zwiększenie ognia i skutek odwrotny do .Temat : Zagrożenia pożarowe.. ukaszek77_91262.8 Zagrożenia powodziowe - II.3, II.4, II.5 - przyczyny powodzi ochrona przeciwpowodziowa w Polsce - Bpogotowie przeciwpowodziowe i alarm powodziowy - zasady zachowania się podczas powodzi i po opadnięciu wód powodziowych - zapasy na wypadek powodzi - wymienia główne przyczyny powodziZagrożenia powodziowe Labirynt.. Klasa 7 Klasa 8 EDB Edukacja Dla Bezpieczeństwa Technika.. Choć woda należy do najpopularniejszych środków gaśniczych, to niekiedy procesowi spalania ulegają materiały zbudowane z pierwiastków i związków chemicznych z nią reagujących.. Zagrożenia powodziowe.. Wpisz numery w odpo - wiednich kolumnach tabeli.. Znaki ewakuacyjne.zagrożonych instytucji • rozesłanie ostrzeżeń • monitoring reakcji ludzi na ostrzeżenie.. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń /.W jego skład wchodzą systemy: obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania skażeń i powiadamiania o skażeniach (funkcjonują one lub są uruchamiane i rozwijane w sytuacjach wystąpienia skażeń powstałych na skutek katastrofy naturalnej albo awarii technicznej, działań terrorystycznych albo na skutek zagrożenia wojennego lub wojny), a także organy i jednostki organizacyjne, które dokonują analizy skażeń i oceny sytuacji oraz opracowują, ogłaszają i wprowadzają działania .prezentacja multimedialna "Zagrożenia pożarowe"..

... EdB kartkówka Test.

a)zagwarantowanie obrony państwa i reagowanie na zagrożenia b)udział w stabilizacji sytuacji międzynarodowej c)udział w operacjach .Przykłady skutków katastrof : a) naturalnych: powodzie, osuwanie się zbocza po ulewnych deszczach, zniszczenia po przejściu trąby powietrznej, przejściu tsunami, b) spowodowanych działalnością człowieka: spalone wagony po wykolejeniu pociągu przewożącego paliwo, zniszczenie lasu przez kwaśne opady, zanieczyszczenie ropą naftową wybrzeża po wybuchu na platformie wiertniczej.- Poznaj podstawowe pojęcia, związane z zagrożeniem powodziowym: - Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.. Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy 66 2.Kartkówka - obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji i nie wymaga wcześniejszego zapowiadania.. Proszę o otworzenie podręcznika na str. 43 i przeczytanie treści zawartych w tym temacie do str. 44 Zapiszcie teraz notatkę w zeszycie.. Instrukcja_-_quizziz_-_VIII_-edb.docxMateriały edukacyjne do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej "Pierwsza pomoc.Praktyczny przewodnik" omawiają zagadnienia z pierwszej pomocy z uwzględnieniem najnowszych wytycznych RKO wydanych przez Europejską Radę Resuscytacji w 2021 roku.. Uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych 54 8.. Kartkówka 6.. Zajęcia EDB obejmują także naukę pierwszej pomocy.. W czasie zagrożenia powodziowego należy: włączyć radio na częstotliwość lokalnej stacji (można również użyć Internetu); przenieść miejsce stałego pobytu i rzeczy wartościowe na górne kondygnacje budynku; zabezpieczyć dokumenty osobiste;Kartkówka 7. odpowiednie ubranie kalosze itd.. ( (3pkt) 4.Opisz w 5 punktach zasady postępowania podczas powodzi.. Wypadki i katastrofy komunikacyjne.. POŻAR - to niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia, które stwarza zagrożenie dla ludzi i objętych nim obiektów.. Filtry: kartkówki.. Fiszki i EDBWybierz właściwe określenia i różnice pomiędzy kolizją, wypadkiem i katastrofą komunikacyjną.. wg Pawelskworoda.. Klasa 8 EDB.Nov 22, 2021Nowa edycja 2021-2023. sprawdzanie wiedzy.. nie wychodź z domu.. udać się na najwyższe piętro budynku.. (3pkt) 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt