Choroba wrzodowa żołądka opis przypadku

Pobierz

Opis przypadku, Chirurgia Polska 2013, 15, 2; Andrzej Szczekilk, Choroby wewnętrzne, 2005 Kraków, Medycyna Praktyczna; Żywienie w chorobie wrzodowej żołądka - Szpital Śląski w Cieszynie, wrzodowa żołądka i dwunastnicy (łac. morbus ulcerosus ventriculi et duodeni) - obecność wrzodów trawiennych, czyli ubytków w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy.Występują one najczęściej w dwunastnicy i wtedy stwierdza się częstsze występowanie u mężczyzn.Choroba wrzodowa polega na okresowym pojawianiu się wrzodów trawiennych w żołądku lub dwunastnicy.. Zjedzenie posiłku przynosi wówczas ulgę.. Chorobę wrzodową najczęściej potwierdza się przez wykonanie gastroskopii.Objawy, zmuszające do rozważenia choroby wrzodowej to najcześciej: ból nadbrzusza, uczucie pieczenia, nadkwasoty, bóle żołądka i nadbrzusza po w 1-2h po zjedzeniu pokarmu, nieuzasadnione bóle brzucha w nocy, niesmak w ustach, kwaśne lub gorzkie odbijanie, brak apetytu, spadek masy ciała, Cechą charakterystyczną wrzodów żołądka jest to, że ból pojawia się niemalże natychmiast po przyjęciu pokarmu.. Wrzody stopniowo przenikają przez błonę śluzową do głębszych warstw tkanki.. Zobacz .Wrzody to ubytki błony śluzowej w żołądku lub dwunastnicy, które powstają gdy zaburzona jest równowaga pomiędzy czynnikami drażniącymi, czyli kwasem solnym, pepsyną, a ochronnymi, czyli prawidłowo ukrwioną pokrytą śluzem błoną śluzową.Zadania pielęgniarki w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym wobec pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy..

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Wrzód trawienny to ograniczony ubytek błony śluzowej, któremu towarzyszy naciek zapalny i martwica.Wrzody żołądka - bolesna choroba układu trawiennego.. Chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy nazywamy ubytki błony śluzowej żołądka , które tworzą się na krzywiźnie mniejszej żołądka i opuszce dwunastnicy.. Założenie dostępu żylnego typu wenflon.Około 6-8 tygodni po antybiotykoterapii należałoby wykonać badania kontrolne, czy udało się wyeliminować bakterie.Infekcja H.pylori stanowi czynnik ryzyka choroby wrzodowej i raka żołądka, jednakże do rozwoju nowotworu dochodzi po wielu latach .. W przypadku nasilonych dolegliwości bólowych radziłabym zgłosić się do lekarza rodzinnego lub gastrologa, który oceni konieczność .Choroba wrzodowa żołądka charakteryzuje się występowaniem wrzodów trawiennych czyli ubytków śluzówki żołądka.. Rozwój farmakologii, w szczególności inhibitorów pompy protonowej, a także eradykacja Helicobacter pylori, zmniejszyły znacznie liczbę powikłań choroby wrzodowej (takich jak krwawienia czy perforacje), wymagających natychmiastowej interwencji chirurgicznej.Zagrożenie życia pacjenta spowodowane masywnym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego..

Wywołuje ona stan zapalny błony śluzowej żołądka.

Wrzód trawienny powstaje w wyniku zniesienia śluzuwkowej bariery ochronnej żołądku lub niewłaściwego wydzielania kwasu żołądkowego lub pepsyny.2) owrzodzenia jelita cienkiego w przebiegu choroby Leśniowskiego i Crohna 3) owrzodzenia i nadżerki w obrębie uchyłka Meckla zawierającego ektopową błonę śluzową żołądka 4) polipy jelita cienkiego 5) uszkodzenia polekowe, na przykład po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych 6) niedokrwienieOpis przypadku 65-letniego pacjenta operowanego z powodu pierwotnej torbieli przełyku.. W ten sposób rozwija się choroba wrzodowa żołądka.Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, potocznie określana jako wrzody żołądka i dwunastnicy to cykliczne pojawianie się trawiennych wrzodów w żołądku lub dwunastnicy.. Mężczyźni chorują ponad dwukrotnie częściej niż kobiety (dotyczy to tylko wrzodu dwunastnicy, u osób chorych na wrzód żołądka nie ma zróżnicowania w stosunku do płci [2]).Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy jest ciągle częstą chorobą przewodu pokarmowego.. W przypadku chronicznych wrzodów żołądka i dwunastnicy (wrzody gastryczne) dochodzi o uszkodzenia ich śluzówki.. Wrzód trawienny powstaje wyniku zniesienia śluzówkowej bariery ochronnej .Ból może promieniować do pleców oraz prawego ramienia..

Problemy opiekuńcze pacjenta z chorobą wrzodową żołądka………291.

Spróbuj inaczej sformułować pytanie.Wrzody żołądka to stosunkowo częsta dolegliwość, która w początkowej fazie choroby może przybrać charakter bezobjawowy lub objawy mogą być na tyle niespecyficzne, że pacjent bagatelizuje problem, co przyczynia się do rozwoju stanu zapalnego.Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy to dolegliwość przewodu pokarmowego związana z obecnością wrzodów trawiennych, które powstają m.in. przez zarażenie chorobą bakteryjną, niewłaściwą dietę oraz przyjmowanie leków i palenie papierosów.. Na te objawy chory skarży się zazwyczaj tuż po zjedzeniu posiłku.Charakterystycznym objawem choroby wrzodowej jest ból w nadbrzuszu występujący kilka godzin po posiłku lub na czczo, np. nad ranem lub w nocy.. To prowadzi do zmniejszenia produkcji śluzu, a w konsekwencji do znacznego osłabienia warstwy ochronnej żołądka i słabszej obrony przed czynnikami agresywnymi.. Coraz częściej słyszy się o tym, że jednym z najczęściej diagnozowanych schorzeń układu pokarmowego są właśnie wrzody żołądka.. Na podstawie lokalizacji zmiany i badania histopatologicznego rozpoznano torbiel przełyku..

64 % przypadków wrzodów zlokalizowanych jest w dwunastnicy.Wrzody żołądka - przyczyny.

Niewielkie ubytki w błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy, którym towarzyszy martwica i zapalne nacieki, określa się mianem wrzodów trawiennych.. Poprzez torakotomię tylno‑boczną, przez 7 międzyżebrze po stronie prawej, usunięto torbiel o średnicy 4 cm, wychodzącą z mięśniówki przełyku.. Przeważnie występują one na śluzówce żołądka i opuszki dwunastnicy, rzadziej w dolnej części przełyku lub pętli dwunastnicy.2.. Występuje tam, gdzie kwas żołądkowy i pepsyna bezpośrednio stykają się z błoną śluzową żołądka.. Przyczyny powstawania tej choroby ulegają nieustannym badaniom, jednak obalony został mit, który głosił, że jest to przypadłość dotycząca jedynie osób .OPIS PRZYPADKU pacjenta z chorobą wrzodową - znaleziono 0 notatek, strona 1/0 Niestety nie posiadamy notatek spełniających podane wymagania.. Potrafi utrzymywać się przez wiele dni, a nawet tygodni.. Choroba wrzodowa żołądka………9 2.1 Definicja choroby wrzodowej………9 2.2.Epidemiologia………10 2.3Etiologiaipatogeneza………12 2.4 Objawy kliniczne………16 2.5 Rozpoznanie………17 2.6 Powikłania………20 2.7 Leczenie………23 2.8 Rokowanie………28 3.. Powstawanie wrzodu idiopatycznego wynika prawdopodobnie z zaburzenia równowagi pomiędzy czynnikami ochronnymi błony śluzowej przewodu pokarmowego a procesami uszkadzającymi, jednak dokładne mechanizmy patogenetyczne nie zostały do .Wrzody żołądka powoduje bakteria Helicobacter pylori.. Choroba ta może rozwinąć się również w dwunastnicy, wtedy mówimy o chorobie wrzodowej dwunastnicy.Józef Kurek, Marcin Gierek, Powikłana choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy wciąż dużym wyzwaniem dla chirurgii.. Uczucie pełności, rozpierania.. Choroba charakteryzuje się występowaniem jednego lub więcej wrzodów w ścianie żołądka lub dwunastnicy oraz ich nawrotami przez wiele lat.Opis przypadku/Case report Pierwotne owrzodzenie, z reguły związane z zakaże-niem H. pylori,najczęściej występuje u dzieci powy-żej 10. roku życia, dotyczy głównie dwunastnicy i cha-rakteryzuje się przewlekłością bądź nawrotowością ob-jawów.. Na szczęście, jeśli chory wyzdrowieje, nawroty zdarzają się niezwykle rzadko.Wrzody żołądka i dwunastnicy - opis i przyczyny powstawania.. Wystę-puje u około 5-10% całej dorosłej populacji [1].. 28 stycznia 2013.. Dolegliwości zwykle występują o stałych porach.. Wrzód jest ubytkiem w błonie śluzowej z naciekiem zapalnym.. Owrzodzenia wtórne występują głównie w żołądku i zdecydowanie częściej dotyczą niemowląt i małych dzieci..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt