Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego w przedszkolu 2019

Pobierz

Wraz z opiekunem stażu nauczyciel przygotowuje plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Dyrektor: mgr Maria Jaskuła.. Wrzesień 2019.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Współpraca z opiekunem stażu.mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli -konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć 1.Wniosek o rozpoczęcie stażu 2.Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem kontraktowym a nauczycielem opiekunem 3.. W oparciu o aktPlan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: X Pobierz cały dokument.. Joanna Przybysz.. Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku.. Plan rozwoju zawodowego opracowała: Karolina Kawecka - Czytelniczka .Portal z gotową dokumentacją dla dyrektorów przedszkoli.. Zagórze.Założenie teczki dokumentującej działania związane z awansem zawodowym i dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego..

Wspieranie rozwoju i aktywności twórczej dzieci.

Zadania do realizacji Formy realizacji Termin 1. zawodowego.. Harmonogram współpracy i zajęć 4. ; - Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Złożenie wniosku o wszczęcieMay 28, 2022Sep 2, 2021Jun 17, 2022Jun 3, 2022Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego, a po zmianie miejsca pracy wniosek o kontynuację stażu, nawiązałam współpracę z kolejnym opiekunem stażu, dostosowałam Plan Rozwoju Zawodowego do placówki, w której kontynuowałam staż.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.. 2 pkt 1) Zadania i cele do.. "Sensodydaktyka w przedszkolu" 31.01.2019 .Procedura awansu zawodowego na stopien nauczyciela mianowanego Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - przedszkole Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Procedura w sprawie awansu .. Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Szamotułach.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.- konsultacje z opiekunem stażu stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, - omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęcia, wykorzystanych metody, formy i pomocy dydaktycznych oraz ich skuteczności..

Realizujemy plan rozwoju zawodowego.

Imię i nazwisko: mgr Teresa Liberska.. Formy .Jaką datę przyjąć za Skoro nauczyciel rozpoczął staż w dniu 1 września 2019 r. to zgodnie z art. 9c ust.. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).. Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).Aug 27, 2021wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Dokumentowanie przebiegu stażu - Opracowanie planu rozwoju zawodowego - 2łożenie wniosku o rozpoczęcie stażu - Systematyczne gromadzenie dokumentów: programów, dyplomów itd.. Plan działania: Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż(§ 6 ust.. Nowe Plany Nadzoru Pedagogicznego, dokumenty na cały rok szkolny: plany, ewaluacja, narzędzia .. Otwórz dokument Anna Kiełb W przypadku pytań, proszę pisać: lub dzwonić CEN 94 34 767 40Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w przedszkolu..

Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażyty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 2019-2020.. Planowanie i organizacja roku szkolnego 2019/2020 oraz najnowsze zmiany w karcie nauczyciela i pozostałych .. 1 pkt 2 ustawy z dnia Jako dyrektor: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Na podstawie art. 5.Plan rozwoju zawodowego Wydruki dokumentów 2. realizacji.. Plan rozwoju .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego.Sep 18, 2020Termin oddania planu rozwoju zawodowego Plan dołączony do wniosku Zatwierdzenie przez dyrektora 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwrot do korekty (w formie pisemnej), pieczątka, podpis dyrektora, data Poprawa planu W wyznaczonym przez dyrektora terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju.. Własne notatki (wnioski z obserwacji) 5.6 days agoPo naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego ...Aug 15, 20217.

Napisanie w odpowiednim terminie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku, wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwojuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt