Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy za pomocą piknometru

Pobierz

Oczyścić piknometr za pomocą metanolu i suszarki.. Mierzymy temperaturę wody.. Pomiar masy piknometru napełnionego wodą destylowaną.. Wyznaczyć masę m 4 piknometru zawierającego badane ciało i wodę, 5.. Wyznaczamy masę badanego ciała w postaci granulek, tzn. masę .. Metoda ta jest szczególnie sk uteczna przy obliczaniu gęstości ciał stałych o .Gęstość możemy wyznaczyć przy pomocy piknometru.. Inaczej mówiąc, gęstość bezwzględna jest to stosunek masy danego ciała do jego objętości: d=m/V Jednostką gęstości bezwzględnej jest kg/m3.. Gęstość bezwzględna: Pod pojęciem gęstości bezwzględnej rozumie się masę jednostki objętości badanej substancji.. Następnie ważymy zanurzając je w wodzie destylowanej o znanej gęstości r w danej temperaturze (z tablic).Ciężar w wodzie ¢ =P-Vrg, (14) w stąd wyznaczamy objętość = -P¢ V .. Rozróżniamy cztery rodzaje piknometrów: 1.. Osuszyć piknometr bibułą i wyznaczyć masę -m pw 3) Wylać wodę i osuszyć piknometr.W przypadku wyznaczanie gęstości cieczy należy określić następujące masy: mP- masa pustego i suchego piknometru mPW- masa cieczy wzorcowej wypełniającej piknometr mPC- masa badanej cieczy umieszczonej w piknometrze Jako cieczy wzorcowej najczęściej używa się wody, gdyż dobrze znana jest zależność jej gęstości od temperatury (Tabela 1).Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru..

Wyznaczanie gęstości ciała stałego.

Wyznaczanie ggstoSci cieczy za pomocQ areometru Metody oznaczania gqstoSci za pomoc4 areolnetru (rysunek 5.8.1) oparte s4 na prawie Archimedesa: cialo zanurzone w cieczy doznaje od niej parcia skierowanego ku g5rze,, r6wnego co do wielkoScr cigZarowi cieczy wypartej przez to cialo.. 1) Wyznaczyć masę piknometru (dokładnie osuszonego) wraz z korkiem -m p 2) Napełnić piknometr wodą destylowaną.. Objętość piknometru obliczamy z wzoru:Pomiar masy piknometru z badanym ciałem napełnionego wodą detylowaną.. Szukaj.. 3.2.Aby wyznaczyć gęstość ciała, należy zmierzyć masę samego piknometru, masę piknometru z wodą a także masę piknometru z wodą i dodanym ciałem stałym.. Najczęściej stosowana technika wykorzystuje siłę wyporu i opiera się na prawie Archimedesa, zgodnie z którym ciało zanurzone w płynie pozornie traci na wadze tyle, ile waży wyparty przez nie płyn.Wyznaczyć masę mpiknometr woda piknometru napełnionego wodą destylowaną.. 6.Ciała stałe umieszcza się w piknometrze napełnionym cieczą.. Obliczyć gęstość względną badanej cieczy ze wzoru: 2 1 3 1W laboratoriach do wyznaczania gęstości używa się procedur grawimetrycznych, które wykorzystują siłę wyporu, zjawisko wypierania lub piknometrię..

Obliczenia gęstości ciała stałego.

Należy zważyć ciało w powietrzu i po zanurzeniu w wodzie, a potem przekształcić wzór na prawo Archimedesa i obliczyć gęstość ciała: m 1 g - ciężar ciała w powietrzu.. Konieczne jest też wcześniejsze zważenie samego ciała.. Z wyników ważenia otrzymujemy: m s1 - masa ciała stałego w powietrzu m p - masa piknometru m p+w - masa piknometru i wodyPrawo Archimedesa jest często używane do wyznaczania gęstości ciał stałych.. Wyliczyć gęstość badanej cieczy 7.Sprawozdanie z fizyki 2 wstęp celem naszego ćwiczenia ło wyznaczenie gęstości bezwzględnej cieczy ciała stałego za pomocą piknometru.. F w = m 1 g - m 2 g = (m 1- m 2)g. F w = V z r c .A.Wyznaczanie gęstości za pomocą piknometru I. Ciecze.. Zważyć dobrze wysuszony piknometr z zatyczką-termometrem na szklanej podstawce i zapisać jego masę mp.. Wykonać następujące ważenia notując wyniki w tabeli: pustego piknometru - m p piknometru z badaną cieczą - m 1Jeśli ciało jest jednorodne, to jego gęstość możemy znaleźć dzieląc masę ciała m przez jego objętość V: ρ= m V (2.1) Piknometr jest specjalnym naczyniem gwarantującym stałość objętości wypełniającego go ośrodka, przy zachowaniu stałości temperatury.A.. W tym celu wyznaczamy masę pustego, osuszonego piknometru (m 1 ), następnie wypełniamy go wodą o znanej temperaturze i po osuszeniu korka wyznaczamy masę m 2 piknometru z wodą, a następnie podobnie masę m 3 piknometru z cieczą o znanej temperaturze..

Wykonanie ćwiczenia: A. Wyznaczanie gęstości cieczy 1.

Start; Gimnazjum.. Piknometr z termometrem i rurką kapilarną 3. m 2 g - ciężar ciała w wodzie.. Należy sprawdzić także, czy piknometr jest suchy z zewnątrz.Badane ciało stałe umieścić w piknometrze, napełnić go wodą, usunąć pęche- rzyki powietrza przylegające do badanego ciała przez wstrząsanie piknome- trem, 4.. Zapoznać się z instrukcją ważenia na wadze technicznej.. Pomiar masy piknometru napełnionego denaturatem.. potrzebne do tego będą .. Celem naszego ćwiczenia było wyznaczenie gęstości bezwzględnej cieczy i ciała.. BezpoSrednie odczyty-Wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy z wykorzystaniem wag laboratoryjnych RADWAG oraz zestawu do pomiaru gęstościsciaga.f2y.org - ściągi dla wszystkich: Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru.. Piknometr kapilarny w kształcie litery "U", stosowany do cieczy lotnych 4.WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH I CIECZY ZA POMOCĄ PIKNOMETRU.. Napełnić piknometr całkowicie wodą destylowaną i zatkać go zatyczką-termometrem uważając, aby wewnątrz nie było pęcherzyków powietrza.. Europa i świat XVI-XVII wiek; I Wojna światowa; Oświecenie (XVIII wiek) Polska i świat w XIX wieku; Polska Piastów; Starożytność; Język polski .Plik Wyznaczanie gęstości ciał stałych sypkich i cieczy za pomocą piknometru..

Wyznaczamy masę piknometru z wodą destylowaną.

Napełniamy piknometr wodą destylowaną i zamykamy korkiem, zbieramy bibułą nadmiar wody wypływającej przez kanalik w korku i osuszamy boczne części piknometru.. Piknometr z otworem kapilarnym 2.. (15) gwyznaczanie gĘstoŚci ciaŁ staŁych za pomocĄ piknometru i wagi notatki 2014-03-23 17:41:06 sooli gęstość , pikometr , waga , ciała stałe , 0 Komentarzy5.8.1.. Wyznaczanie gęstości ciała stałego.. Pomiar gęstości cieczy za pomocą areometru.doc na koncie użytkownika jak-skala • folder Biofizyka medyczna • Data dodania: 6 lut 2013.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt