Wymień 3 cechy różniące komórkę roślinną od zwierzęcej

Pobierz

Polub to zadanie.. Jest on niezbędny aby przeprowadzić proces fotosyntezy, a więc odżywienia komórki roślinnej.Komórki zwierzęce nie posiadają ściany komórkowej ani chloroplastów , ale większość komorek posiada takie elementy jak : Błona komórkowa cytoplazma jądro komórkowe wodniczki Jak będziesz miała problem z biolą to napisz do mnieCechy wspólne komórki roślinnej i komórki zwierzęcej: - błona komórkowa (tłuszczowo-białkowa) - jest półprzepuszczalna, tzn. przepuszcza niektóre substancje do wnętrz i na zewnątrz komórki; pełni też funkcje ochronną.- cytoplazma - złożona substancja zawierająca składniki płynne i stałe struktury; wypełnia wnętrze komórki.- jądro komórkowe - położone w cytoplazmie; pełni nadrzędną rolę w procesie rozmnażania, kieruje wszystkimi czynnościami .Komórka roślinna różni się od komórki zwierzęcej tym, że posiada chloroplasty ( w których zachodzi proces fotosyntezy ) oraz ścianę komórkową ( która otacza komórkę ).. Rejestracja.. Najmniejsze są komórki bakterii, które mają przeciętnie jedną tysięczną milimetra, czyli jeden mikrometr (1 µm) długości.2.2.. Komórkę stanowi przestrzeń ograniczona błoną komórkową.U większości prokariontów, roślin .Wymień 3 cechy różniące od siebie Antarktyde i Grenlandie .. Katarzyna.. Wymień trzy cechy różniące skorupę kontynentalną od skorupy oceanicznej - 1..

3 cechy różniące komórkę roślinną od zwierzęcej .

Inna nazwa siateczki brzmi Retikulum Endoplazmatyczne Błona komórkowa zbudowana jest z białek, lipidów ( tłuszczy ) i cukrów.Elementy komórki zwierzęcej.. Wymień 3 cechy różniące kulturę helleńską od hellenistycznej.. Źródło Woźny 2004 rys. 1.5. org.. Rejestracja.. (2 pkt) Budowa i funkcje komórki Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij.. Cykl komórkowy jest szeregiem kolejno zachodzących zmian chemicznych, fizycznych i strukturalnych komórek, który prowadzi do proliferacji komórek, czyli zdolności do .. Rejestracja.. 7.Porównaj komórkę roślinną i zwierzęcą Cechy wspólne komórki roślinnej i komórki zwierzęcej: - błona komórkowa .. Wymień cztery cechy różniące salamandrę plamistą od jaszczurki zwinki - U salamandry: - Pytania i odpowiedzi - Biologia .. Logowanie.. Polub to zadanie.W wyniku ich połączenia zawartość związków chemicznych utrzymuje się w komórce na stałym poziomie, zależnie od jej stanu czynnościowego, mimo że stale pewna część tych związków ulega rozpadowi i odnowie.. Te ostatnie mogą przyjmować rozmiary od kilku mikrometrów do kilku centymetrów.. Wpisz obok cyfry odpowiednią literę, tak aby przedstawić kolejno stopnie organizacji organizmu.Komórka (łac. cellula) - najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).Jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju..

Wymień trzy elementy budowy różniące komórkę roślinną od zwierzęcej.

Question from @roxy525 - Szkoła podstawowa - Biologia.. Filmy Komentarze Komórka roślinna posiada ścianę komórkową i chloroplasty, których komórka zwierzęca nie posiada.. Książki Q&A Premium Sklep.. Wymień cztery cechy różniące salamandrę plamistą od jaszczurki zwinki.. Ponadto te dwa rodzaje komórek mają zróżnicowaną budowę wewnętrzną.. Polub to zadanie.. eukariotyczna Ściana komórkowa Obecna Brak u zwierząt i niektórych protistów Błona komórkowa Obecna Obecna Jądro komórkowe Brak Obecne Chromosomy Koliste DNA, niewielka Liniowe DNA połączone ilość przyłączonych białek z licznymi białkamiKomórki tworzą organizm.. - Epoka hellenistyczna to okres w dziejach starożytnej - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Klasa 5.Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 1.. Historia - liceum.. Polub to zadanie.. Komórki komórka Komórki to podstawowe elementy budujące każdy organizm.. prokariotyczna Kom.. More Questions From This User See All.. Kształt komórki zależy od funkcji jaką pełni i od rodzaju tkanki, której jest elementem.cechą różniacą komórkę roślinną od grzyba jest obecność chroloplastu., natomiast od komórki zwierzęcej obecność ściany komórkowej i chroloplastuKomórki prokariotyczne są zwykle komórkami mniejszymi niż komórki eukariotyczne.. Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych Struktura Kom..

Wymień 3 cechy różniące kulturę helleńską od hellenistycznej.

- Epoka hellenistyczna to okres w dziejach starożytnej - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Prokarionty tworzą komórki bakterii, a do komórek eukariotycznych należą komórki: roślin, grzybów i zwierząt.. Logowanie.. Komórka roślinna: - chloroplast - błona komórkowa - wodniczka - jądro komórkowe - mitochondrium - cytoplazma-Komórka zwierzęca nie posiada chloroplastów-wodniczki:duże w komórce roślinnej,liczne,małe w komórce zwierzęcej-materiałem zapasowym komórki roślinnej jest skrobia ,a komórki zwierzęcej jest glikogen1.wymień budowę i funkcje związków organicznych występujących w organizmie CUKRY(węglowodany): zbudowane od 3-7 atomów węgla- monosacharydy-(cukry proste); są rozpuszczalne w wodzie; są niezbędnym składnikiem płynów ustrojowych- d.Zwierzęca:-nie posiada ściany komórkowej-nie posiada chloroplastów Roślinna:-występuje ściana komórkowa zbudowana z celulozy-występują chloroplasty-występują wakuole Grzybowa:-ściana komórkowa zbudowana z chityny-brak chloroplastów Bakteryjna:-ściana komórkowa zbudowana z mureiny-u niektórych bakterii np.sinic brak jest chloroplastów, występują zamiast nich tylakoidy-nie występuje aparat Golgiego, ani siateczka śródplazmatyczna-brak lizosomów-brak mitochondriów .3 cechy różniące komórkę roślinną od zwierzęcej..

Wymień 3 cechy różniące ciecz od ciał stałych .

olgaola-Grenlandia leży na półkuli północnej ziemi a antarktyda na południowej-Antarktyda to kontynent o powierzchni ok. 14 mln km2 a grenlandia 2166086km2 - Grenlandia jest pokryta w 81% przez lądolód a antarktyda w 98% .posiadają cechy zarówno właściwe dla zwierząt jak i dla roślin, ciało grzybów zbudowane jest najczęściej z nitkowatych strzępek, zespół wszystkich strzępek nazywa się grzybnią, nie posiadają chloroplastów, materiałem zapasowym grzybów jest glikogen, wolutyna lub tłuszcze Ryc. 5.. Logowanie.. Biologia - szkoła podstawowa.. Liceum3.. Historia - liceum.. Ich wielkość i kształt są bardzo zróżnicowane, ponieważ zależą od pełnionych funkcji.. klaudia397 - komórka roślinna ma chloroplasty, a zwierzęca ich nie maSą oczywiście cechy wspólne dla wszystkich komórek takie jak jądro komórkowe, cytoplazma, ściany komórek.. Logowanie.. Klasa 5.Wymień 3 cechy różniące ciecz od ciał stałych.. Schemat jadra komórkowego.. Wymień 3 cechy różniące kulturę helleńską od hellenistycznej.. Jądro komórkowe - w żywej komórce na tle .Komórka roślinna - podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna budująca organizm rośliny, mająca zdolność wymiany materii z otoczeniem i jej przetwarzania.. 1 - jąderko; 2 - błona jądra komórkowego; 3 - rybosom; 4 - pęcherzyk; 5 - szorstkie retikulum endoplazmatyczne; 6 - aparat Golgiego; 7 - mikrotubule; 8 - gładkie retikulum endoplazmatyczne; 9 - mitochondrium; 10 - wakuole; 11 - cytoplazma; 12 - lizosom; 13 - centriola.. Pod względem kształtu komórki roślinne można podzielić na: równowymiarowe - o kształcie kuli, silnie wydłużone w jednym kierunku.. Question from @Blob120 - Szkoła podstawowa - Przyroda.. Wymień 3 cechy różniące kulturę helleńską od hellenistycznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt