Średniowiecze historia notatka

Pobierz

W ten sposób najwyżej w hierarchii byli.. Państwo Kazimierza Wielkiego - notatka historycznaŚredniowiecze to okres w kulturze Europy zachodniej.. W średniowieczu nie istniał polityczna i narodowa jedność Europy , istniała natomiast uniwersalna kultura średniowiecza .. Za koniec tej epoki historycy uznają różne wydarzenia.. Dzieliły się one patrycjuszy, pospólstwo oraz plebs.. W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące panowania Kazimierza Wielkiego.. Tristan służy u króla Marka 2.. Duchowieństwo było zróżnicowane pod względem majątkowym Duchowieństwo było dobrze wykształconą grupą społeczną,znali łacinę .Średniowieczne miasta były bardzo zróżnicowane pod względem społecznym.. Barbarzyńska Europa: Barbarzyńska Europa - notatka ; Temat 2.. Kształtowanie się społeczeństwa feudalnego 1.. Narodziny islamu 1.. Liczba sylab w wersie nie jest stała.. Wzrost potęgi Kościoła.. Kształtowanie się feudalizmu 1.. Polis greckie - Sparta i Ateny 8.476 r. - początek śred.. Kryterium podziału był zarówno posiadany majątek, jak również prawa, które im przysługiwały.. - wyprawy krzyżowe.Średniowiecze.. Średniowiecze.. Starożytność.. W całej Europie .Historia (134089) Inne (31536) Język Kaszubski (190) Język Polski (391927) Komiksy (126) Komiksy - Twórczość Własna (79) Książki (145473) Kultura (4728) .. Chodzili do nich głównie chłopcy z różnych warstw społecznych..

Średniowiecze - pełna notatka na temat epoki.

Wyprawy krzyżowe 1.. ), zdobycie Konstantynopola przez Turków (1453r.). * X w. cesarstwo Ottonów.. Na gruzach Cesarstwa Zachodniego 1.. Najważniejsze daty 5.. Początki państw słowiańskich 2.Średniowiecze Wyprawy krzyżowe Przez niemal 200 lat europejscy rycerze (zwani krzyżowcami) organizowali wyprawy do Ziemi Świętej przeciwko muzułmanom.. Najważniejsze hasła średniowiecza 2.. Wtedy właśnie ukształtowała się - po okresie wędrówek ludów - mapa polityczna Europy.. W średniowieczu ze społeczeństwa wyodrębniła się warstwa społeczna duchowieństwo, posiadała ono własne sądownictwo i nie podlegało władzy księcia lub króla.. KULTURA ŚREDNIOWIEZNEJ EUROPY - NOTATKA _____ 1. echy kultury średniowiecznej: a) uniwersalizm nie rozwijały się oddzielne kultury narodowe, pod wpływem chrześcijaostwa wykształcił się jeden wzorzec (było to związane z tym, że duchowni byli jedynymi ludźmi wykształconymi: umieli czytad i pisad, byli pisarzami i uczonymi,Średniowiecze 1.. Wielu z nich zostawało potem duchownymi.. Średniowiecze to epoka historyczna trwająca od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r. n.e.) do końca XV w.. Średniowiecze stworzyło także dwa znakomite style w sztuce: romański i gotycki.. Zakony 6.Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie,zmarł w 1584 na zawał w Lublinie.Żył w epoce Renesansu.Był wielkiej sławy poetą,dramaturgiem i tłumaczem.Pochodził za średnio zamożnej rodziny szlacheckiej.Kształcił się..

Prehistoria Prehistoria - prezentacja 2.

Działalność gospodarcza w formie sp łki osobowej prawa handlowego.Bogurodzica napisana jest typowym dla średniowiecza wierszem zdaniowo‐rymowym, co oznacza, że wers obejmuje cały człon składniowy (zdanie, równoważnik zdania) i zawiera rymy zewnętrzne, a także wewnętrzne.. Jego obecność dostrzec można od Hiszpanii po Polskę i od Włoch po Skandynawię.. Państwo Franków i odbudowa cesarstwa zachodniego 1. upadek Cesarstwa Rzymskiego 1450 r. - wymyślenie druku przez Jana Gutenberga 1453 r. - upadek cesarstw wsch. 1492 r. - odkrycie Ameryki przez Kolumba Polska X-XVI w 966 r. - chrzest polski 1543 r. wydanie działa przez Kopernika "O obrotach sfer niebieskich" Nazwa epokipoczĄtki Średniowiecza -powtÓrzenie Poniżej linki do ćwiczeń z dział IV Początki Średniowiecza.. Cywilizacja starożytnego Egiptu 5.. - koronacja Bolesława Chrobrego.. 07.Tło historyczne: * 476r - upadek cesarstwa Bizantyjskiego za panowania Karola wielkiego.. ROZDZIAŁ IV.. Nazwa epoki: nadana została przez pisarzy renesansu; inaczej .Przy kościołach, klasztorach i na dworach możnych i władców we wczesnym średniowieczu powstało wiele szkół.. WCZESNE ŚREDNIOWIECZE .. Państwo Franków pod panowaniem dynastii Karolingów 1..

Krótka notatka o średniowieczu.

Ostatecznie krucjaty zakończyły się klęską, ale wywarły duży wpływ na politykę i kulturę Europy.. Średniowiecze Relacje polsko-krzyżackie w czasach Jagiellonów476 r. - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego; koniec starożytności i początek średniowiecza 496 r. - chrzest Chlodwiga, początek państwa Franków 534 r. - wydanie Kodeksu Justyniana 586 r. - wkroczenie Longobardów do Italii; koniec wielkiej wędrówki ludówKULTURA I NAUKA ŚREDNIOWIECZA.. Cywilizacja starożytnej Mezopotamii 4.. Swoim długoletnim.. Zjednoczenie państwa polskiego - notatka historycznaOdpowiedzi (1) ażór.. Islam i jego wyznawcy 1.. Plastycznym odpowiednikiem Bogurodzicy są liczne w średniowieczu i w okresie476r.- początek średniowiecza europejskiego - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego 966r.- początek średniowiecza polskiego - chrzest państwa naszego państwa polskiego Koniec epoki 1450r.- wynalezienie druku przez Gutenberga 1453r.-upadek Konstantynopola 1492r.- odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumbaa odrodzeniem.. Imperium Karolingów :KOŚCIÓŁ W ŚREDNIOWIECZU..

W istocie średniowiecze jest epoką niezwykle ciekawą i ważną.

- schizma Kościoła.. Najczęściej jest to odkrycie Ameryki przez Kolumba (1492 r.).. Walka o panowanie nad światem chrześcijańskim 1.. Skąd pochodzi nazwa epoki i co oznacza?. Był on synem i następcą na tronie polskim księcia, a później króla Władysława Łokietka.. Geneza wykształcenia się cywilizacji 3.. Cesarstwo bizantyjskie : Cesarstwo Bizantyjskie - wykład; Temat 3. upadek cesarstwa zachodniorzymskiego (476r.. Na tak wielkim obszarze idee średniowieczne rozprzestrzeniały się stopniowo.I.. Wówczas zaczęły powstawać uniwersytety.. Nauka odbywała się po łacinie.. Europa zachodnia po śmierci Karola Wielkiego 1.. Nauczył go sztuki walki, nauczył nienawidzić kłamstwa, władać bronią, wychował go moralnie: wspomaganie słabszych,.. Ramy chronologiczne: a) Europa (V-XVw.). 2.Trzy podstawowe okresy średniowiecza: -wczesne średniowiecze (V-X) -dojrzałe średniowiecze (X-XIII) ·styl romański ·styl gotycki6.. faza wczesna (V-Xw) faza dojrzała (XI-XIIIw) faza schyłkowa, jesień średniowiecza (XIV-XVw) b) w Polsce średniowiecze zaczęło się w roku 966 (chrzest Polski) 2.. Średniowiecze trwało w Europie od V do XV wieku.Powszechnie przyjmowana datą początku tej epoki jest 476 rok,czyli upadek cesarstwa zachodniorzymskiego.Z punktu widzenia historii nauki symptomem końca średniowiecza było opublikowanie w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika ,,O obrotach sfer niebieskich"Oznaczało .. Temat 1.. Marek, król Kornwalii, wychowuje go 3.. - zjazd w Gnieźnie.. U schyłku epoki wynaleziono druk.Państwo Kazimierza Wielkiego opisane w notatce (w pdf do pobrania poniżej).. Czasem wskazuje się też upadek cesarstwa wschodniorzymskiego, wynalezienie ruchomej czcionki przez .ŚREDNIOWIECZE CZAS TRWANIA: 476r.-1453r.- najdłuższa epoka WAŻNE DATY: 476- upadek cesarstwa zachodniego - początek średniowiecza 800- koronacja Karola Wielkiego na cesarza 966- Chrzest Polsk HISTORIA- chrzest Polski, epidemia dżumy, feudalizm, wyprawy krzyżowe FILOZOFIA- teocentryzm, scholastyka , Augustynizm, Tomizm,Notatki - poziom podstawowy KLASA I LO 1.. Kultura średniowiecza.. Średniowieczne malarstwo nie naśladowało świata, lecz przedstawiało treści umowne, dotyczące wiary.Część 1.. Narodziny państwa Franków 1.. Jej przejawem było posługiwanie się językiem łacińskim, jak również to ,że w całej Europie panowało chrześcijaństwo,oraz podobne style architektoniczne.. Cesarstwo bizantyjskie 1.. Wszelkie uwagi i informacje o błędach prosimy kierować na adres: ŚREDNIOWIECZA - Historia - Notatki z lekcji SZTUKA ŚREDNIOWIECZA Sztuka średniowiecza odgrywała rolę wspomagającą w stosunku do religii..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt