Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego świetlica

Pobierz

§8 ust.2.pkt.1Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Podczas stażu doskonaliłam swój warsztat pracy przez udział w Zewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.. W OKRESIE OD 01.09.2008 DO 31.05.2011r.. Analiza dokumentów szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyki i inne.. Zamieszczenie raz w semestrze na stronie internetowej świetlicy sprawozdania z pracy świetlicy.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY.. Obecnie jestem w trakcie sporządzania opisu i analizy oraz efektów moich działań jako .Nr 260 poz. 2593) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. NAUCZYCIEL MIANOWANY UBIEGAJĄCY.. Damasławekad.1· poznanie procedury awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotowanie planu rozwoju.na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego poprzez internet oraz czytanie fachowej literatury i odpowiednich artykułów.następnie opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające …3 days agoSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. § 7 ust.. Przeczytaj uważnie poniższy tekst!. NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Dokonałam wstępnej oceny własnych umiejętności.. Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2016 r. Po dokonaniu analizy potrzeb szkoły, zaplanowałam ogólny kierunek własnego rozwoju zawodowego i osobistego..

Puck Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego Renata Olszówka.

DOROTA DZIECHCIARZ.. Imię i nazwisko: mgr Marta Turska - Grochocka .. Opracowywałam dokumentację pracy nauczyciela w świetlicy szkolnej (sprawozdania, plany pracy świetlicy, regulaminy, kartę przyjęcia ucznia do świetlicy .Tak więc mamy dwa akty prawne z których dowiadujemy się, iż: Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pracującego jako wychowawca w świetlicy szkolnej.Proponujemy Państwu wygodne i bezpłatne instrumenty dla publikacji i .W maju 2009 roku sporządziłem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłem go Dyrektorowi szkoły w dniu 05.06.2009 roku wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.. Małgorzata Politowska.. Cały dokument dostępny jest w płatnej wersji Poradnika na dyplomowanego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ZOFIA KOWALSKA NAUCZYCIEL MIANOWANY Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2013 Data zakończenia stażu: 31 V 2016 Warszawa, 31 maja 2016 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego - może ktoś się..

Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu.. Tarnów Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Anita Stefańska.. 2 pkt.1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach Poznanie procedury awansu zawodowego Wraz z .Jun 17, 2022SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - NAZWA SZKOŁY - STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam … w …., który trwał w tej placówce do ….• Opracowałam i wdrożyłam do działania plan rozwoju zawodowego.. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania były ukierunkowane na rozwój ucznia, szkoły i podniesienie jakości jej funkcjonowania.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Aktywny udział w opracowywaniu dokumentów szkolnych.Jan 29, 2022Aug 25, 2021SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneplanie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań..

I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Olga Fikus.

Brałam pod uwagę moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe jako wychowawcy świetlicy, własne możliwości oraz potrzeby.May 31, 2022May 1, 2022Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego przedstawiłam do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, a następnie przystąpiłam do jego realizacji, wypełniając zaplanowane w czasie stażu działania.. Pragnę zaznaczyć, że większość ujętych w moim planie rozwoju zawodowego zadań była planowana i prowadzona już we wcześniejszych latach pracy i będzie kontynuowana po zakończeniu stażu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. 1 Jest to tylko fragment sprawozdania.. SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ .. W pierwszym roku odbywania stażu nauczyciel religii, w kolejnych dwóch wychowawca świetlicy, nauczyciel techniki i wychowania komunikacyjnego.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego..

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji tych zadań.

2 Aktywny udział w zewnętrznych formach kształcenia i doskonalenia nauczycieli.. W związku z wejściem w życie w 2018 r. nowego Rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego musisz określić, do której grupy nauczycieli należysz, aby w ogóle móc rozpocząć kompletowanie swojej dokumentacji.złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu (składa nauczyciel), .. a następnie uzasadnienia opinii o dorobku zawodowym nauczyciela mianowanego jest plan rozwoju zawodowego.. Jeśli nauczyciel w swoim sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego odniósł się szczegółowo do .oraz napisały plan rozwoju zawodowego wg §8 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt