Dioda półprzewodnikowa zasada działania

Pobierz

Zasada działania półprzewodnikowego złącza p-n W technologii przyrządów półprzewodnikowych najczęściej realizuje się złącze p-n poprzez odpowiednie wprowadzenie do kryształu półprzewodnikowego domieszek akceptorowych (dziurowych) oraz donorowych (elektronowych).. W efekcie w obrębie tegoObecnie najczęściej spotykanym rodzajem są diody półprzewodnikowe, zbudowane z dwóch warstw odmiennie domieszkowanego półprzewodnika, tworzących razem złącze p-n. Półprzewodnik typu p tworzy anodę diody, półprzewodnik typu n katodę diody.Diody półprzewodnikowe - parametry 1.. Jedną z głównych zalet diod jest prąd płynący tylko w jednym kierunku po spolaryzowaniu złącza "p-n" napięciem w kierunku przewodzenia.. W takiej sytuacji mamy do czynienia z polaryzacją i mówimy o prądzie przewodzenia diody.Dioda jest zbudowana z dwóch różnie domieszkowanych warstw półprzewodnika typu n i typu p, które tworzą razem złącze p-n.. Dioda półprzewodnikowa - element elektroniczny należący do rodziny diod, zawierający w swojej strukturze złącze "p-n" wykonane z materiałów półprzewodnikowych.. Napięcie przewodzenia U F (forward) 3.. W diodzie LED ten kryształ składa się z dwóch warstw, z których jedna nazywa się "p" a druga "n".Dioda Schottky´ego jest to dioda półprzewodnikowa warstwowa ze złączem metal-półprzewodnik zamiast złącza p-n..

Jego zasada działania jest bardzo prosta.

Jak sama nazwa mówi złącze p-n składa się z warstwy "p" oraz warstwy "n".. Tranzystordiody są to elementy półprzewodnikowe działające na zasadzie zaworów, przewodza sygnał tylką w jedną strone gdy zostaą spolaryzowane od złącza p do złączna n w kierunku przewodzenia, w przeciwnym wypadku dioda będzie spolaryzowana zaporowo i nie bedzie przewodzić sygnału, dla przykładu diody połączone szerogowo jak juz wczesniej wspomniałem( zawory) bedą przepuszczać .1.1.. Pierwszy z nich ma przewodność elektryczną typu n (ujemna), a druga ma przewodność elektryczną typu p (dodatnia).świecące (LED).. To jest opis diody idealnej, która w rzeczywistości ma pewne ograniczenia.. Jeżeli dodatni biegun źródła napięcia przyłączymy do obszaru p, a biegun ujemny do obszaru n, to z półprzewodnika n elektrony płynąw stronę"dziur" i zapełniająje.. Jest to nieliniowy, dwukońcówkowy element, którego wyprowadzenie przymocowane do warstwy "p" nazywane jest anodą, a do warstwy "n" katodą.. Niskotemperaturowe zmiany przewodnictwa elektrycznego w monokryształach wywołane otaczającą je atmosferą gazową po raz pierwszy opisali Brattain i Bardeen [2] w 1953 roku dla monokryształów germanu, a rok później dla ZnO podobne badania przeprowadził Heiland [3].zasada działania dioda Zenera (wytrzymałość) zasada jest taka:jeżeli masz źródło prądowe (czyli takie, gdzie możesz mieć dowolne napięcie, ale prąd jest ograniczony, np 1uA), to każda dioda wykazuje w jakimś obszarze "odwracalne" przebicie, bo dioda zaczyna "puszczać".zasada działania dioda Zenera (wytrzymałość) Na początek napisze, że przepraszam, jeżeli umieściłem ten temat w nieodpowiednim dziale,ale po przeglądnięciu całości ten wydawał mi się najbardziej ..

DiodyZasada działania diody półprzewodnikowej.

Są to warstwy będące półprzewodnikami.. W pewnych sytuacjach wady te zostały użyte jako nowe właściwości.Kompletna lista: poz. 249-310 Na czym polega automatyczna regulacja wzmocnienia ARW, w jakim celu i gdzie się stosuje układy ARW w technice audiowizualnej Podstawy techniki TV - wykłady Sieci lokalne - teoria Magnetrony - referat Zasada działania diody półprzewodnikowej Zasada działania.. Gdy połączy się ze sobą te półprzewodniki to na styku powierzchni "p" z .Zasada działania diody półprzewodnikowej Przepływ prądu przez diodę jest możliwy wówczas, gdy dodatni biegun baterii połączony jest z anodą (A), zaś do katody (K) podłączony jest biegun ujemny.. Diody wielobarwne uzyskuje się poprzez wykonanie różnych diod w jednej strukturze półprzewodnikowej.. Jak już powiedzieliśmy, dioda jest wykonana z krzemu w taki sposób, że jeden z jej końców jest typu p, a drugi koniec jest typu n. Oznacza to, że oba styki mają różne charakterystyki.. Napięcie wsteczne U R (reverse) :2 Budowa diody Dioda zbudowana jest z dwóch warstw półprzewodników: półprzewodnika typu n (nośnikami prądu elektrycznego są elektrony) i półprzewodnika typy p (nośnikami prądu elektrycznego są dziury dodatni nośnik prądu elektrycznego).Przyrządy Półprzewodnikowe - przegląd Zasada działania Przyrządy bipolarne: Charakteryzują się tym, że oba typy nośników (elektrony i dziury) biorą udział w przepływie prądu..

Spotykane są również diody zbudowane z połączenia półprzewodnika z odpowiednim metalem tzw. dioda Schottky'ego.

Ogólnie mówiąc warstwa "n" posiada nadmiar elektronów, natomiast warstwa "p" posiada ich niedobór.. Zbudowany jest najczęściej z kryształów opartych o krzem z różnymi dodatkami.. Prąd przewodzenia I F (forward) : - AV(M) (average) - średni, maksymalny - RMS (root mean square) - skuteczny - SM (surge maximum) - impulsowy maksymalny, niepowtarzalny 2.. Natomiast po .Zasada działania diody półprzewodnikowej Urządzenie tego elementu składa się tylko z dwóch warstw półprzewodników, w których często wykorzystuje się german lub krzem.. Przewodnictwo diody polega na przepływie nośników większościowych, w przeciwieństwie do złączy p-n, w których prąd w kierunku przewodzenia powstaje w związku z ruchem nośników mniejszościowych.Dioda półprzewodnikowa - zasada działania - rodzaje diod półprzewodnikowych i ich zastosowania (prostownicza, pojemnościowa, Zenera, LED, fotodioda, ogniwo fotowoltaiczne) - element nieliniowy jako mieszacz częstotliwości prądu przemiennego - omówienie ćwiczenia C6N dot.. Jego istotą jest to, że do anody ładowany jest ładunek dodatni, a dioda jest przemieszczana w kierunku do przodu.Diody wpływ temperatury na pracę diody Jako, że parametry materiałów półprzewodnikowych silnie zależą od temperatury, również parametry złącza p-n będą od niej silnie zależne..

"Dziury"zaś będąkierowane w kierunku bieguna ujemnego.Diody półprzewodnikowe lub prostownikowe mają dość prostą zasadę działania.

Krzemowe diody prostownicze w praktyce zaczynają przewodzić od napięcia 0.7V.. Powoduje to:Dioda jest dwupinowym elementem elektronicznym, który przewodzi prąd przede wszystkim w jednym kierunku (przewodnictwo asymetryczne); ma niski (idealnie zerowy) opór w jednym kierunku, a wysoki (idealnie nieskończony) opór w drugim.Zasada działania przekaźnika półprzewodnikowego W przekaźnikach półprzewodnikowych do oddzielenia obwodu sterowniczego (wejściowego) i roboczego (wyjściowego) zamiast styków wykorzystuje się wspomniany transoptor (optoizolator).Charakterystyka diody Na rys. 3.2 przedstawiona jest charakterystyka diody I D =I D (U AK).Jak widać na rysunku już przy bardzo małych napięciach U AK (jest to napięcie na diodzie) prąd płynący przez diodę I D (prąd przewodzenia) bardzo mocno wzrasta do dużych wartości.. Dioda półprzewodnikowa jest zbudowana z dwóch warstw półprzewodnika o różnych własnościach - tzw.W tym odcinku opowiadamy o półprzewodnikach.Jeśli spodobał Wam się odcinek, zapraszamy do polubienia naszej strony na facebook'u: chip półprzewodnikowy w diodzie to specjalny materiał przewodzący prąd tylko w jedną stronę.. Na jednym znajduje się nadmiar elektronów, a drugi ma nadmiar dziur.Dioda półprzewodnikowa w rzeczywistości jest złączem p-n. Ich istotą jest występowanie wstrzykiwania nośników mniejszościowych przez złącze spolaryzowane w kierunku przewodzenia.Istotą działania diody półprzewodnikowej, tak jak i innych diod, jest przewodzenie prądu w jednym kierunku i blokowanie jego przepływu w kierunku przeciwnym.. Ma przewodzić prąd w jedną stronę, a w drugą nie.. Prąd wsteczny będzie się zwiększał ze wzrostem temperatury gdyż rośnie z nią silnie koncentracja nośników samoistnych.. Prąd wsteczny I R (reverse); (M) - maksymalny 4.. W obwodzie elektronicznym może pełnić następujące funkcje : - prostownika (przewodzi prąd tylko w jedną stronę) - stabilizatora i bezpiecznika (dioda Zenera) - oświetleniową i sygnalizacyjną (dioda LED) - stabilizacja niskiego napięcia wysokiej częstotliwości (diody Schottky .Dioda to najprostszy element półprzewodnikowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt