Studia doktoranckie bezpieczeństwo wewnętrzne

Pobierz

System bezpieczeństwa narodowego - pojęcie, funkcje i struktura 4.. Studia niestacjonarne: Decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.. Zdobywana wiedza i umiejętnościBezpieczeństwo wewnętrzne - studia podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne to najważniejszy aspekt funkcjonowania państwa i jedno z kluczowych zagadnień w polityce wewnętrznej.. Główny nacisk w kształceniu studentów położony jest na zdobycie wysokiej sprawności intelektualnej i fizycznej w walce z .Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej (z zakresu nauk prawnych, taktyk i technik operacyjnych, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, zarządzania kryzysowego), jak i umiejętności praktycznych z zakresu sprawności fizycznej (m.in. wyszkolenie strzeleckie, techniki interwencyjne), które są niezbędne podczas rekrutacji do służb, jak również podczas wykonywania obowiązków zawodowych.Bezpieczeństwo wewnętrzne.. Pojęcie i istota bezpieczeństwa narodowego 3.. Dlaczego?. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata.. Koncepcja programowa została oceniona wyróżniająco przez Polską Komisję Akredytacyjną i sformułowana jest w sposób pozwalający na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ocen z toku studiów..

Tryb: • studia stacjonarne • studia niestacjonarne 2.

Zatem możesz wybierać spośród przedmiotów takich jak: język polski, język obcy nowożytni, historia, WOS, czy geografia (Wymagania mogą różnić się w zależności od uczelni).Jun 1, 2022Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek dla osób chcących pracować w służbach mundurowych, potrafiących wdrażać niestandardowe rozwiązania problemów, racjonalnie funkcjonować w sytuacjach stresowych.. Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, Twój plan zajęć będzie zorganizowany w weekendowe zjazdy (i niektóre piątki wieczorem, online), średnio raz na dwa tygodnie.. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata.. Studia pierwszego stopnia będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów.. Kierunki studiów.Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są skierowane do osób, których celem jest rzetelne i profesjonalne przygotowanie się do służby i pracy w strukturach podległych głównie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w innych instytucjach rządowych i samorządowych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.Studia I stopnia licencjackie w Warszawie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.. Możesz wybrać jedną z 6 specjalności: przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, NOWOŚĆ!Zakres wiedzy dla kandydatów na studia doktoranckie WDiOM w dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie: 1..

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne to studia dwustopniowe.

Sprawdź, jak wygląda rekrutacja, jakie zdawać przedmioty na maturze, gdzie studiować oraz jaka praca po studiachBezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia studia niestacjonarne (2019-2022) Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia studia niestacjonarne (2020-2023) Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia studia niestacjonarne (2021-2024) *jednorazowe przeniesienie zajęć z przedmiotu Zwalczanie przestępczości z semestru II na semestr I (Uchwała RD z dnia 10.06.2021)Jun 1, 2022Feb 18, 2022Studia w Trójmieście na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.. Więcej informacji na www.. Zdobyta w trakcie studiów wiedza i wykształcone umiejętności pozwalają absolwentowi na efektywne rozwiązywanie złożonych problemów zawodowych, kreatywne .Jun 1, 2022Studia pierwszego stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne" trwają sześć semestrów.. Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracować po kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online Praca po studiachPonadto ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwia absolwentom samodzielne podjęcie działalności gospodarczej, m.in. w zakresie ochrony bezpieczeństwa osób, mienia, terenu, imprez masowych, a także powoływania i kierowania zespołami reagowania kryzysowego w sytuacji zagrożenia politycznego, militarnego, ekonomicznego, społecznego, ekologicznego.Co zyskujesz studiując bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB?.

Na studiach stacjonarnych będziesz miał zajęcia w dni powszednie.

Staramy się tak ułożyć plany zajęć, abyś mógł wszystkie obowiązkowe zajęcia odbyć w 3-4 dni w tygodniu.Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" posiada szeroką wiedzę w zakresie zagadnień, które mają istotny wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obejmują w szczególności strategię oraz filozofię bezpieczeństwa, a także problematykę społeczno-psychologiczną.. Kryteria przyjęć Wymagane dokumenty na bezpieczeństwo wewnętrzne (studia stacjonarne)Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.. W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy oraz wybrane piątki w godzinach popołudniowych.Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu kształcenia.. Studia te najczęściej mają bardzo wiele specjalizacji, dzięki którym później mogą oni wybrać wiele .Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek dla osób chcących pracować w służbach mundurowych, potrafiących wdrażać niestandardowe rozwiązania problemów, racjonalnie funkcjonować w sytuacjach stresowych..

Cechy kierunku: Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają profil bardziej społeczno-humanistyczny, więc przedmioty rekrutacyjne również obejmują ten zakres.. Cechy kierunku: Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia.. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa - klasyfikacja i charakterystyka 2.. Sprawdź jak wygląda rekrutacja, jakie zdawać przedmioty na maturze, gdzie studiować oraz jaka praca po studiach.. Zajęcia na studiach prowadzą przedstawiciele policji, straży miejskiej, administracji, sądownictwa, specjaliści z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa.Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online trwają 3 lata (studia I stopnia).. Na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie możesz rozwijać swoje zainteresowania związane z bezpieczeństwem, ale także przygotowywać się do przyszłej pracy w ramach praktyk, czy dodatkowych .Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowują przyszłego absolwenta do profesjonalnej walki z szeroko pojętym bezprawiem, a także z innymi zagrożeniami z jakimi skonfrontowane jest państwo polskie.. Typ • Studia II stopnia (magisterskie) 2. do 30 czerwca czesne już od 385 zł 335 zł miesięcznieGłównym celem kształcenia studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest wyposażenie absolwentów w nowoczesną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które pozwolą na podjęcie pracy lub służby w instytucjach odpowiedzialnych za szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego.Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej.. do 30 czerwca czesne już od 385 zł 335 zł miesięcznieKierunek bezpieczeństwo wewnętrzne to studia dla osób, które chcą pracować w służbach mundurowych lub administracji państwowej.. Siły Zbrojne RP jako element systemu obronności państwaStudia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną możemy podzielić na: 1.. Kolegium Nauk Społecznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt