Zinnat zawiesina charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

Zinnat w postaci tabletek zawiera parabeny, które mogq powodowaé reakcje alergiczne (moŽliwe reakcje typu póžnego).. Zinnat 250 mg/5 ml: 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 2,289 g sacharozy i 45 mg aspartamu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Flixotide, 0,5 mg/2 ml, zawiesina do nebulizacji Każdy pojemnik zawiera 0,5 mg Fluticasoni propionas (flutykazonu propionianu, mikronizowanego)CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Po sporządzeniu każdy ml zawiesiny doustnej zawiera amoksycylinę trójwodną w ilościCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancje pomocnicze: Jedna tabletka zawiera 112 mg laktozy jednowodnej (patrz także punkt 4.4).Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu rzadko obserwowano objawy ogólne, takie jak letarg, hipertermia i/lub brak apetytu.. Fluticomb, (25 mikrogramów + 125 mikrogramów)/dawkę odmierzoną, aerozol inhalacyjny, zawiesinaProdukt leczniczy zawiera 2,5 mg benzoesanu sodu (E 211) w 5 ml gotowej zawiesiny.. Kozy Podczas badań laboratoryjnych w miejscu iniekcji bardzo często występowała wyczuwalna palpacyjnie reakcja o średnicy 3 do 4 cm, która może się utrzymywać do 6 dni.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 2.1 Opis ogólny Każda tabletka zawiera 200 mg kwasu kargluminowego..

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:Charakterystyka produktu leczniczego dla Zinnat.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sudafed, 60 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Flixotide, 0,5 mg/2 ml, zawiesina do nebulizacji Flixotide, 2 mg/2 ml, zawiesina do nebulizacji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 saszetka 4,3 ml zawiera: glinu tlenek uwodniony (Aluminii oxidum hydricum) 460 mg (230 mg Al 2 0 3) magnezu wodorotlenek (Magnesii hydroxidum) 400 mgCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 5 ml zawiesiny zawiera 220 mg nifuroksazydu (Nifuroxazidum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zinnat, 125 mg, tabletki powlekane Zinnat, 250 mg, tabletki powlekane Zinnat, 500 mg, tabletki powlekane 2.. Reakcja zmniejsza sięCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku (Pseudoephedrini hydrochloridum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 125 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu aksetylu.Zinnat w postaci tabletek zawiera parabeny, które mogą powodować reakcje alergiczne (również opóźnione).. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, aspartam.Zinnat 125 mg/5 ml: 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 3,062 g sacharozy i 21 mg aspartmamu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jest to fiolka wielodawkowa, która zawiera 5 dawek po 0,5 ml..

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Maalox (460 mg + 400 mg)/ 4,3 ml, zawiesina doustna 2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Cefuroxime Aurobindo 125 mg: Każda tabletka zawiera 150,36 mg aksetylu cefuroksymu równoważnego 125 mg cefuroksymu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carbaglu 200 mg tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej 2.. Zinnat stosuje się u osób dorosłych, jak i dzieci powyżej 3. miesiąca życia.. Należy do grupy leków nazywanych cefalosporynami.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO COVID-19 Vaccine Janssen zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinowana]) 2.. Zawiesina Zinnat 125 mg: granulat do przygotowania zawiesiny o smaku wieloowocowym.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka PERAZIN 25 mg zawiera 42,1 mg perazyny dimaleinianu, co odpowiada 25 mg perazyny.. Lek działa niszcząc bakterie wywołujące zakażenia.. Każda tabletka zawiera 500 mg cefuroksymu (w postaci aksetylu cefuroksymu).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zinnat, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 2.. Zawiera maltitol, który nadaje produktowi słodki smak.. Substancją czynną leku jest cefuroksym, a właściwie aksetyl cefuroksymu.. 1 tabletka PERAZIN 100 mg zawiera 168,4 mg perazyny dimaleinianu, co odpowiada 100 mgTabletki Zinnat 500 mg: białe, powlekane, w kształcie kapsułki z napisem "GLAXO" z jednej strony i,,500" z drugiej..

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NIFUROKSAZYD HASCO, 220 mg/5 ml, zawiesina doustna 2.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Seretide 50, (50 g + 25 g)/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina Seretide 125, (125 g + 25 g)/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina Seretide 250, (250 g + 25 g)/dawkę inhalacyjną, aerozol inhalacyjny, zawiesina 2.Substancje pomocnicze (włączając adiuwanty) wymienione w punkcie 6.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego Weterynaryjnego są substancjami dozwolonymi dla których, zgodnie z tabelą 1 załącznika do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 37/2010 ustalenie MRL nie jest wymagane, jeżeli są stosowane jak w tym produkcie leczniczym weterynaryjnym.Zinnat to antybiotyk o działaniu przeciwbakteryjnym do stosowania ogólnego.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg cefuroksymu, co odpowiada 300,715 mg cefuroksymu aksetylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Informacja dla osób chorych na cukrzycę: 5 ml zawiesiny zawiera około 1119,00 mg maltitolu, co1.. Zinnat jest stosowany do leczenia zakażeń: - gardła - zatok - ucha środkowego - płuc lub klatki piersiowej - układu moczowego - skóry i tkanek miękkich.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

Fluticomb, (25 mikrogramów + 50 mikrogramów)/dawkę odmierzoną, aerozol inhalacyjny, zawiesina .

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza (1100 mg/5 ml), metylu parahydroksybenzoesan (6,67 mg/5 ml).Zinnat, 500 mg, tabletki powlekane Produkt leczniczy zawiera 0,00506 mg benzoesanu sodu w kaŽdej tabletce.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 5 ml gotowej zawiesiny zawiera 250 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci cefuroksymu aksetylu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Augmentin ES, (600 mg + 42,9 mg)/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ALUTARD SQ Wyciągi alergenowe jadów owadów błonkoskrzydłych (osy i pszczoły) zawiesina do wstrzykiwań Leczenie podstawowe: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml Leczenie podtrzymujące: 100 000 SQ-U/ml 2.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki 125 mg: Białe, podłużne dwuwypukłe tabletki powlekane, gładkie z jednej strony oraz z napisem "GXES5" z drugiej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Sprawdź też, w której aptece kupisz i w jakiej cenie.Zinnat, 250 mg, tabletki powlekane Produkt leczniczy zawiera 0,00203 mg benzoesanu sodu w każdej tabletce.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWYProdukt leczniczy nie zawiera cukru.. Produkt leczniczy zawiera mniej niŽ 1 mmol (23 mg) sodu, to znaczy lek uznaje siç za "wolny od sodu'CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Benzoesan sodu (E 211) może zwiększać ryzyko żółtaczki (zażółcenie skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4 tygodnia życia).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKO ŚCIOWY I ILO ŚCIOWY 5 ml zawiesiny zawiera 220 mg nifuroksazydu ( Nifuroxazidum ) Substancje pomocnicze o znanym działaniu: propylu parahydroksybenzoesan, metyluCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PERAZIN 25 mg, 25 mg, tabletki PERAZIN 100 mg, 100 mg, tabletki 2.. Zinnat w postaci tabletek zawiera parabeny, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).Zinnat jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci.. Lek sprzedawany jest wyłącznie na receptę wydaną przez lekarza..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt