Program kółka plastycznego w klasach 1-3

Pobierz

Program jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.. Dzieci żywe uspokajają się, uczą koncentracji i doprowadzania do końca rozpoczętego zadania.Program koła plastycznego "ZABAWY TWÓRCZE" ma za zadanie wspomagać ogólny rozwój ucznia, kształtować jego wrażliwość i rozwijać spostrzegawczość.. "Moja klasa potrafi pływać" - program nauki pływania w klasie II b, Program koła plastycznego dla klas I - III, "Umiem pływać" - program nauki pływania dla klas I - III, .. Zdobycie umiej ętno ści poprawnego i świadomego posługiwania si ę j ęzykiem pisanym 4.Realizując cele programu koła plastycznego nauczyciel ma możliwość kształcić takie umiejętności jak: umiejętność twórczego działania poszukiwania tworzenia korzystania z różnych źródeł informacji stosowania różnych środków wyrazu plastycznego obserwowania umiejętność rysowania, szkicowania, malowania, itp. wykonywania dekoracji okolicznościowychPlik program kółka plastycznego dla klas 1 3.pdf na koncie użytkownika marinaturpin • Data dodania: 18 lip 2020 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.PROGRAM WŁASNY KOŁA PLASTYCZNEGO.. Program koła plastycznego przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej szkołyProgram pracy kółka plastycznego "Młody Plastyk" Opracowała Krystyna Michalak Spis treści: 1..

Ewaluacja programu 11.

I CELE EDUKACYJNE 1.. • Wzmacnia wiarę we własne możliwości.. Ankieta ucznia 12.. Rozwijanie zainteresowań plastycznych.. 1 Plan pracy kola plastycznego w klasach I-III Opracowala i wdraza mgr Barbara Kachniarz nauczyciel.Plan pracy kółka artystycznego dla klas I-III Założenia ogólne Plan pracy kółka artystycznego przeznaczony jest dla pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej.. • nauczyciel prowadzący zajęcia koła plastycznego III CELE PROGRAMU OGÓLNE - wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów - pobudzanie i usprawnianie procesów percepcji wizualnej oraz praktycznej działalności plastycznej - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci SZCZEGÓŁOWE - rozwijanie wrażliwości i twórczego myślenia dzieckaW realizacji tego programu proponuję następujące metody: · Metodę działania praktycznego, · Metodę doświadczeń i eksperymentów, · Metodę zabaw dydaktycznych · Metodę pokazu, obserwacji, · Konkursów · Warsztatów plastycznych Metody te pozwolą uczniom nabywanie nowych umiejętności i wiadomości, motywując jednocześnie do dalszych działań.W zakresie wychowania umysłowego obcowanie z plastyką rozwija wrażliwość zmysłową, pobudza proces spostrzegania, koncentrację uwagi, wyobraźnię.. Serdecznie zapraszam!.

Dlatego tez program ten ma nacelu przede wszystkim.

Rozbudzanie w uczniach zainteresowań.. • Posiada umiejętność współdziałania w grupie.. CELE SZCZEGÓŁOWE 1.. Dziękuję wszystkim uczniom, którzy aktywnie brali udział w zajęciach koła plastycznego.. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej dla I etapu edukacyjnego, jasno precyzuje również zadania szkoły.. Malowanie i rysowanie oznacza zabawę, w której wszystko jest dozwolone, nawet największa fantazja .W zabawie tej nie może wydarzyć się nic złego, najwyżej… zmalujemy arkusz papieruprogram kółka plastycznego dla klas 1-3.pdf (22 KB) Pobierz.. Realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Oławie.. Program realizowany będzie w ramach koła plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 30-45 min tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego.PROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce im.. Wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, kształtowanie jego wrażliwości, rozwijanie spostrzegawczości.. Poszerza wiedzę dziecka o świecie i utrwala zasób elementarnych pojęć odnoszących się do barwy, kształtu, budowy przedmiotów.Jun 22, 2020Program zajęć plastycznych powstał w roku szkolnym 2008/2009, i jest realizowany od września 2009r.. Wstęp Twórczośc plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym.. Działalność plastyczna wywiera ogromny wpływ na rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym..

Treści programowe oparte są na programie nauczania klas I-III.

Pt. "Plastyczne wędrówki przez cztery pory roku".. Zajęcia dla klas IV, V i VI odbywają się według programu autorskiego Aliny Kajta - Bożek pt. "Twórcze spotkania z plastyką" opracowanym wyłączne dla potrzeb koła.. S. Szuman, S. Zagała-"Malujemy" Nasza Księgarnia, Warszawa 1961Założenia programu.. Tematyka zajęć 10.. Metody pracy 5.. Treści kształcenia oraz cele operacyjne 4.. Podniesienie poziomu znajomo ści ortografii i interpunkcji polskiej; doskonalenie sprawno ści ortograficznej.. Pozwala uczniowi wzbogacać swoją wiedzę kulturową, uczy wyrażania emocji, pozawerbalnych metod komunikacji, wspiera rozwój poznawczy, ułatwia rozumienie relacji przestrzennych.Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania.Inne aplikacje; czerwca 24, 2020 25 czerwca 2020r.. Dziękuję Wam i Waszym Rodzicom za przesyłanie zdjęć Waszych prac.Życzę wam wspaniałych i słonecznych wakacji.. Cały zespół Wg potrzeb 9.. Pobudzenie ekspresji twórczej.. Wstęp 2.. NA ROK SZKOLNY 2005/06 oraz 2006/2007.. Szkoła jako placówka oświatowa nie tylko uczyPROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLASY Ib ROK SZKOLNY 2019/2020 CELE OGÓLNE 1..

Harmonogram imprez i ...oraz kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Pomiar osiągnięć 9.. Janusza Korczaka "Plastyczne spotkania".. "ZABAWY PLASTYCZNE" - PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO DLA KLAS MŁODSZYCH "Sztuka dziecka wci na nowo siąż ę tworzy i nie przestanie by sztukćą żywą i twórczą tak długo, jak dugo błdąę istniay dzieci lubił ące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować".. Pozdrawiam i do .Plik plan pracy klubu plastycznego.docx na koncie użytkownika dzianina007 • folder Kółka plastycznego • Data dodania: 27 lut 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.5 • rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji, • tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery na zajęciach, • zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa.. Zapoznanie się z perspektywą malarską./podręcznik klasa 4, str. 22/ "Jesienna sowa" - collage z wykorzystaniem materiałów naturalnych (suszone liścieProgram kółka plastycznego dla dzieci 4-letnich Drukuj Skomentuj Prześlij nam swój scenariusz zajęć!. Etapy działań zawierają propozycje podzielone na kolejne miesiące.Przedstawiony program przeznaczony jest do realizacji na zaj ęciach pozalekcyjnych koła ortograficznego.. 2.odbywa się w każdy piątek od godz. 12.55-14.35 w sali numer 14.. Daje okazję dokonywania analizy i syntezy, porównywania i uogólniania.. Zakłada także pobudzenie ekspresji twórczej dzieci.. 2.Program koła artystycznego "Sztuka nie zna granic" inspirowany jest naturalną ciekawością dziecka oraz istotą aktywnego zdobywania wiedzy.. Formy realizacji 6.. Współpraca z Przedszkolem nr 1 i Przedszkolem nr 2 w Goczałkowicach - Zdroju Wychowawcy klas.. Program został napisany z myślą o uczniach klas młodszych I-III, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicy szkolnej przed lub po zajęciach lekcyjnych.Prowadzące zajęcia: mgr Janina Ernastowicz, mgr Anna Tyrzyk Zajęcia kółka plastyczno-technicznego dla uczniów klas I-III w naszej szkole odbywają się od 2001 roku.. Materiały i środki dydaktyczne 8.. Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywi-dualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.. Przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wykazujących chęć i zapał do pracy twórczej.Program autorski kółka plastycznego dla klas I-III autor: Ewa Safarewicz kategoria: plany pracy Plan koła matematycznego dla klas V-VI autor: Dorota Juchimiuk kategoria: plany pracy Program kółka historycznego dla uczniów gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim autor: Romualda Tarasiuk kategoria: plany pracy Zajęcia kółka odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych.. Należą do nich: 1.. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU Zajęcia plastyczne odbywają się raz w tygodniu przez 30-45 minut.. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt