Na rysunku przedstawiono budowę cholesterolu

Pobierz

Na rysunku I przedstawiono budowę jednego z rodzajów komórek, a na rysunku II - kolejne etapy pewnego zjawiska zachodzącego w takiej komórce, umieszczonej w 7% wodnym roztworze sacharozy.. (I.1a.7) Schemat punktowania 1 p.. Uszkodzenie polegało na utworzeniu wiązania kowalencyjnego pomiędzy zasadami tyminowymi sąsiadującymi ze sobą na jednej nici DNA i na powstaniu tzw. dimeru tyminowego, co skutkowało powstaniem charakterystycznego wybrzuszenia, utrudniającego replikację.Slajd 1 z 2.. Prawda Fałsz Jest substratem do syntezy hormonów kory nadnerczy.. Jest produkowany w skórze.. W organizmie człowieka wątroba pełni różnorodne funkcje, w tym uczestniczy w przemianach metabolicznych różnych związków.. a) Podaj nazwy elementów budowy szkieletu oznaczonych cyframi .. bogatych w cholesterol, jedzenie słodyczy - jako przyczyn nadwagi.. Funkcja:Oceń poprawność zdań dotyczących roli mikro- i makroelementów w organizmie człowieka.. W jego budowie wyróżnia się tzw. steran, czyli cztery pierścienie węglowe.. Cyframi 1-5 oznaczono narządy przewoduFunkcje wątroby w organizmie.. Zaznacz stwierdzenie, które błędnie opisuje przedstawiony związek.. Odpowiedź.. b) Podaj nazwęprocesu zachodzącego w płucach.. Przykład poprawnej odpowiedzi.. a) Zapisz oznaczenia literowe nazw kości (A-E), którymi należy uzupełnić schemat w miejscach oznaczonych cyframi 1-4.Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka oraz kierunek przepływu krwi w sercu..

E.Na rysunku przedstawiono naprawę uszkodzonego DNA.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009.. Wskaż, które zdania dotyczące funkcji cholesterolu są prawdziwe, a które fałszywe.. Wspomaga trawienie tłuszczów, ponieważ a) Sposób transportu cholesterolu pokazany jest na rysunku B - jest to endocytoza.. Grzebienie mitochondrium Pofałdowania błony wewnętrznej mitochondrium, na terenie których znajdują się białka przenośnikowe biorące udział w transporcie elektronów i protonów H + niezbędnych do wytworzenia ATP., 2.cholesterol z ich ścian do wątroby, gdzie ulega on przemianie na kwasy żółciowe.. Ma ono kształt podłużny.. - za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.Oct 27, 2021Budowa: Cholesterol zaliczany jest do steroidów.. Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie.. W prawej kolumnie tabeli wpisz odpowiednio literę P (prawda) lub literę F (fałsz).. Zadanie 12.. B. Jego nadmiar jest przyczyną zmian miażdżycowych.. Miejsce na naklejkę MBI-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut MAJ ROK 2009 Instrukcja dla zdającego 1.. Przemieszczanie sie elementów blony wzgledem siebie.. Wybierz i zaznacz w tabeli poprawne dokończenie poniższego zdania: spośród A-D zaznacz nazwę zastawki oznaczonej na rysunku literą X oraz spośród 1.-4. zaznacz poprawny opis jej zamykania się Literą X oznaczono:Arkusz - poziom podstawowy..

Ilustracja przedstawia budowę mitochondrium.

- za określenie widocznej na rysunku cechy budowy świadczącej o tym, że jest to błona komórki zwierzęcej, czyli obecności cząsteczek cholesterolu.. Potocznie cholesterolem nazywa się obecne w osoczu krwi pokrewne substancje lipidowe - lipoproteiny, w skład których między innymi wchodzi .Schemat punktowania 1 p.. Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób przemiany biochemiczne, którym podlegają aminokwasy w wątrobie człowieka.. Zadanie 2. Podaj wlaéciwoéci blony, które odpowiadajQ za kaŽdQ z opisanych cech.. .Na schemacie przedstawiono budowę układu oddechowego człowieka.. Poprawna odpowiedź obecność cholesterolu Uwaga:Cholesterol należy do związków tłuszczopodobnych i pełni liczne funkcje w organizmie człowieka.. Odpowiedž uzasadnij.. ODP: Nabłonek jednowarstwowy płaski.. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach.. Jedność i różnorodność, Warszawa 2008; bjcardio.co.ukNa rysunku przedstawiono budowę jednej z tkanek łącznych, występujących w organizmie człowieka.. Obok rysunku podano nazwy różnych kości czaszki (A-E).. M. Podbielkowska, Z. Podbielkowski, Biologia z higieną i ochroną .W białkowo-lipidowej błonie chylomikronu znajduje się niezestryfikowany cholesterol, a jego wnętrze wypełniają triacyloglicerole oraz estry cholesterolu..

Na poniższym schemacie przedstawiono budowę chylomikronu.

- za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.. Ten "strój", zbudowany z globuliny (białka), pozwala utrzymać cholesterol w wodnej części krwi w postaci zawiesiny.Cholesterol - organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany także do alkoholi.. C. RóŽna budowa warstwy zewnetrznej i wewnetrznej.Na rysunku przedstawiono budowę pęcherzyka płucnego człowieka.. Zadanie 2.. Schemat punktowania.. Maturalne karty pracy część 1.b) Za poprawne wskazanie typu komórki, do której należy przedstawiona błona komórkowa i uzasadnienie - 1 pkt.. Na podstawie: J. Duszyński i inni, Biologia.. Wyjaśnij na przykładzie jednego, przestawione-go na rysunku elementu budowy pęcherzyka płucnego przystosowanie pęcherzyka do peł-nionej funkcji.. Związek ten usztywnia zwierzęce błony biologiczne.. Podaj nazwę przedstawionej tkanki łącznej i przykład miejsca jej występowania w organizmie człowieka.Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 12.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1 - 29).Funkcje błon biologicznych: Oddzielają wnętrze komórki od środowiska zewnętrznego.. Na podstawie: J. Duszyński i inni, Biologia..

(1 pkt) Narysunkuprzedstawionobudowękręgosłupaczło- wieka.

Na rysunku przedstawiono budowę pęcherzyka płucnego człowieka.Na rysunku przedstawiono budowę czaszki człowieka, a cyframi 1-4 oznaczono niektóre kości.. B. Transportowanie tylko niektórych substancji.. Przykład poprawnej odpowiedzi.a) Określ, która z widocznych na rysunku cech budowy przedstawionej błony świadczy o tym, że jest to błona komórki zwierzęcej.. Budowa cholesterolu: Ponieważ podstawowym składnikiem krwi jest woda, a cholesterol to substancja tłuszczowa (nierozpuszczalna w wodzie), dlatego by cholesterol funkcjonował we krwi, należy go koniecznie "ubrać w strój" zrobiony z molekuł białka (protein).. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.. ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU!. tworzą w komórce przedziały tzw. kompartmenty, co umożliwia równoczesne zachodzenie przeciwstawnych procesów metabolicznych, anabolicznych oraz katabolicznych.. Jedność i różnorodność, Warszawa 2008; bjcardio.co.ukWskazanie widocznej na rysunku cechy budowy błony komórkowej komórki zwierzęcej.. Podaj nazwy zaznaczonych odcinków kręgosłupa.. - za określenie widocznej na rysunku cechy budowy świadczącej o tym, że jest to błona komórki zwierzęcej, czyli obecności cząsteczek cholesterolu.W białkowo-lipidowej błonie chylomikronu znajduje się niezestryfikowany cholesterol, a jego wnętrze wypełniają triacyloglicerole oraz estry cholesterolu.. Uczestniczą w odbieraniu sygnałów wpływających na metabolizm komórki, płynących ze .c) Ustal, czy na ilustracji przedstawiono blone komórki zwierzecej.. a) Wpisz (obok liter od A do D), nazwy zaznaczonych na rysunku elementów budowy układu oddechowego.. c) Za poprawne określenie roli cholesterolu w błonie komórkowej - 1 pkt.. Jego cienkościenność umożliwia wymianę gazową między światłem pęcherzyka a .Na rysunku przedstawiono budowę szkieletu człowieka.. Chroni komórki przed wnikaniem do nich patogenów.. Na poniższym schemacie przedstawiono budowę chylomikronu.. Stwierdzono, że wysokiemu poziomowi LDL sprzyja dieta bogata w tuszcze zwierzłęce (oprócz ryb), natomiast spożywanie tłuszczów roślinnych powoduje wzrost poziomu HDL..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt