Plan i harmonogram kontroli zarządczej w przedszkolu 2018

Pobierz

Harmonogram wywozu odpadów z Gminy Skrwilno.. Deklaracje, formularze.. Powiatowa Komisja Wyborcza; .. 15 października 2010 r. ustala się na 2018 r. plan kontroli zarządczej.. Kategoria: Kontrola zarządcza w pigułce.. ).Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w roku 2013.. KODEKS ETYKI (PDF, 141.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-01-30 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-30.dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Wałbrzychu z dnia 07.01.2021r.. Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Skrwilnie w roku 2018 (465kB) .. Coś tam mam, korzystałam też z opracowania zawartego na Państwa stronie .Placówki oświatowe w dobie koronawirusa; Plany pracy.. o finansach publicznych (tekst jedn.. Strona główna .. 2 LP OBSZAR KONTROLI ZAKRES KONTROLI OSOBY KONTROLOWANE TERMIN .. Przed nami jeszcze dwie: związana ze zmianami w Karcie Nauczyciela (już od 1 stycznia 2018 r.) oraz związana z nowymi zasadami ochrony danych osobowych (od 25 maja 2018 r.).Kontakt.. poz.2077 z późn.zm.. Ocena wykorzystania udzielonej dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu w 2017r.Harmonogram i plan inwentaryzacji na 2017 rok - zadania dyrektora przedszkola.. Wybory samorządowe 2018.. Zarządzenie nr 1 /2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 z dnia 04.01.2018 w sprawie wprowadzania Procedury Kontroli Zarządczej..

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012.

Plany pracy na rok szkolny 2021/2022; Kalendarz.. Plany pracy na rok szkolny 2021/2022; Kalendarz.. Przykładowy roczny plan zadań szkoły w .. r. (kontrola zarządcza) Typ placówki: szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa.. Materiały Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczejSzkoły i przedszkola publiczne, w ramach kontroli zarządczej, powinny opracowywać cele i zadania w perspektywie roku kalendarzowego wraz z określeniem sposobu zmierzenia czy i w jakim zakresie zostały osiągnięte.. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022; Kalendarium Dyrektora; .. Pobierz.. PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 5 W WAŁBRZYCHU NA ROK 2021 L.p.. 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8. tel.. Dodaj do teczki Przypnij do kalendarza .Kontrola zarządcza po 1 stycznia 2018 r. - wykaz obszarów do aktualizacji Od 1 września 2017 r. rozpoczęło się wdrażanie reformy oświatowej.. DOKUMENTY DOTYCZĄCE KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.. Poszukuje pełnej dokumentacji w zakresie Kontroli zarządczej w przedszkolu.. Podmiot odbierający odpady .Mar 31, 2022Harmonogram dyżurów aptek; Ochrona Danych Osobowych; Wybory Samorządowe 2018.. Załączniki do Procedury Kontroli Zarządczej Przedszkola Miejskiego Nr 15 "Bajka" w Kutnie.Menu podmiotowe..

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013.

r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, placówka niepubliczna, szkoła ponadpodstawowa Kategoria: Kontrola zarządcza w pigułce.. 2.Kontrola wewnętrzna jest elementem kontroli zarządczej (tzw. I poziom kontroli zarządczej).. PORADY PRAWNE Nadzór pedagogiczny 792; Awans zawodowy 878; Zatrudnianie (kodeks pracy) 2576; Prawo wewnątrzszkolne (regulaminy, procedury) 957;1 Plan pracy na rok szkolny / Przedszkola w Leśniakowiźnie Roczny plan pracy powstał w oparciu o : koncepcję pracy przedszkola program wychowania przedszkolnego, program wychowawczy przedszkola, program profilaktyki przedszkola.. pracownicy placówki sekretarz szkołyRoczny plan działalności szkoły w ramach kontroli zarządczej Poleć znajomemu Jednym z niezbędnych dokumentów tworzonych w ramach kontroli zarządczej jest roczny plan działalności szkoły.. Roczny Plan Kontroli Zarządczej na .. r. w jednostkach organizacyjnych Gminy.. Pobierz przykład celów i zadań dla placówki oświatowej.. Zobacz wszystkie.. Data publikacji: 11 .Załączniki.. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM (PDF, 222.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-01-30 | Data wytworzenia informacji: 2018-01-30.. Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów..

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014.

Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021 Data publikacji: 11 Czerwiec 2018.. Plan działalności przedszkola na rok 2018. następny artykuł » Przykładowe arkusze samooceny kontroli zarządczej w przedszkolu.. Określa się w nim najważniejsze cele i przypisane zadania.. Dyscyplina pracy, w tym: 1) kontrola czasu rozpoczynania i kończenia pracy, 2) kontrola zwolnień chorobowych.. Jak prawidłowo segregować odpady komunalne.. Mam zapowiedzianą kontrole w tym zakresie.. STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. Coś tam mam, korzystałam też z opracowania zawartego .. W tym dziale udostępniamy dokumenty i formularze w formacie pdf.. Aktualny numer.. Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz do szkół podstawowych w Gminie Skrwilno na rok szkolny 2018/2019Kontakt.. Procedura Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 15 "Bajka" w Kutnie.. Urząd Miejski Wrocławia.. Kontrola zarządcza w przedszkolu stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań określonych w szczególności w planie finansowym przedszkola i w Statucie w sposób zgodny z przepisami prawa, efektywny, oszczędny i terminowy oraz monitorowanie ich realizacji..

Numer 105 - Czerwiec 2022 r.Regulamin kontroli zarządczej w przedszkolu.

Kształcenie u dzieci kompetencji kluczowych; Arkusz pytań do monitorowania realizacji zadań nauczycieli w przedszkolu; Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w I semestrze roku szkolnego 2020/2021; Raport z ewaluacji wewnętrznej w I półroczu roku szkolnego 2020/2021Obszary i zagadnienia oraz harmonogram kontroli wewnętrznej Wykaz obszarów kontroli zarządczej podlegających aktualizacji od 1 stycznia 2018 X. RODO w szkole od 25 maja 2018 Procedura przystosowywania systemu ochrony danych do nowych regulacji Zmiany w ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 rokuPismo w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela z upływem 6-miesięcznego pozostawania w stanie nieczynnym; Procedura zwalniania nauczyciela; Przeniesienie nauczyciela ze szkoły do przedszkola na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela; Wypowiedzenie stosunku pracy z nauczycielem w razie zmian organizacyjnych i planu nauczaniaPlany pracy.. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.Organizacja kontroli zarządczej § 30.. PROGRAM USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY SKRWILNO .. Prawo.. Działalność dydaktyczna, wychowawczaPLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄZJ W NTRUM KSZTAŁNIA USTAWIZNGO W SIEDLCACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 .. Mam zapowiedzianą kontrole w tym zakresie.. Podstawę prawną dla ustalenia regulaminu kontroli wewnętrznej w przedszkolu jest art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.. Cele te można podzielić na strategiczne i operacyjne.. Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a 03-918 Warszawa; Centrum Obsługi Klienta Czynne: pn-pt w godz. 8:00-16:00 Telefon: 22 518 29 29 Fax: 22 617 60 10W zakładce znajdują się wzory dokumentów z zakresu kontroli zarządczej - planu działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.. Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP.Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych; Poziom recyklingu; Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno; Informacje o jakości wody w Gminie Skrwilno; Strategia Rozwoju Gminy Skrwilno na lata 2014-2020; Plan Gospodarki NiskoemisyjnejPliki do pobrania.. Edytowalne wzory dokumentów zamieściliśmy poniżej.. Uczenie bezpiecznych zachowań oraz umiejętnego .Arkusz monitorowania działań w trybie stacjonarnym i trybie zdalnym.. Ostatnia aktualizacja: 18 Czerwiec 2021.. Obszar kontrolny Zakres kontroli Osoby odpowiedzialne Termin Osoby kontrolujące Podpis 1.. Przejdź do treści.. 16 sierpnia 2017 r.Nadzor-pedagogiczny.pl Kontrola zarządcza Dokumenty Kontrola zarządcza w pigułce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt