Brak tolerancji we współczesnym świecie

Pobierz

Co prawda świat idzie na przód i wszyscy powinniśmy być przyzwyczajeni do tego, że ludzie żyjący na Ziemi są bardzo różni.. Różnic jest tak dużo, jak dużo jest ludzi, bo każdy człowiek jest inny.Uważam, że tolerancja jest wartością we współczesnym świecie.. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne odW dzisiejszym świecie tolerancja to bardzo ważna wartość.. Oczywiście w odniesieniu do własnej osoby.. Z jednej strony osoby tolerancyjne darzone są dużym szacunkiem oraz są cenione ze względu na swoją postawę i swoje czyny.. Pedagodzy starają się już w zarodkach wyplewić takie myślenie, rozmawiać z młodymi ludźmi wykazującymi takie poglądy w stosunku do innych.. Jest tam zupełny brak tolerancji dla ludzi innego wyznania, mimo iż wszyscy modlimy się do tego samego Boga, tyle że inaczej go nazywamy.. Tworzy się ją poprzez analizę, krytyczne myślenie, refleksję, autorefleksję, konstruowanie teorii i konceptualizację.Tolerancja na świecie jest dość zróżnicowana.. Czym jest ona dla nas?. 85% Nietolerancja we współczesnym świecie.Może działania prowadzone w tym kierunku doprowadzą kiedyś do pozornego paradoksu: całkowitego braku tolerancji dla ludzi nietolerancyjnych.. Pozwolę sobie przytoczyć argumenty, które potwierdzą moją tezę.. Niby wiele, zwłaszcza młodych osób, nie potrafi być sprawiedliwym wobec ludzi całkiem innych niż sami oni, jednak ktoś z tolerancją jest ważny..

85% Tolerancja i Nietolerancja we współczesnym świecie.

Niestety, w wielu wypadkach byłaby to wypowiedź .Co sądzisz o współczesnym świecie?. Nienawidzą zachodniej kultury.Tolerancja we współczesnym świecie - czy jesteśmy tolerancyjni?. Według szkolnej encyklopedii tolerancja to podstawa zgody na współistnienie poglądów, z którymi się nie zgadzamy, ale które szanujemy.. Tolerancja jest konstrukcją psychiczną.. [akapit] Pierwszym argumentem jest to, że młodzież nie potrafi zaakceptować innych.W związku z tymi obawami przewodniczący Ośrodka Praw Człowieka przy Uniwersytecie w Essex w Wielkiej Brytanii wypowiedział się następująco: "Wszelkie dowody skłaniają do wniosku, że we współczesnym świecie nietolerancja religijna (.). raczej się nasila, niż słabnie".We współczesnym świecie wcale nie jest lepiej niż dawniej.. Według szkolnej encyklopedii tolerancja to podstawa zgody na współistnienie poglądów, z którymi się nie zgadzamy, ale które szanujemy.. (J. Keller) Podstawowa Język polski RozprawkiTolerancja we współczesnym świecie Wielokrotnie słyszymy o braku tolerancji do pewnej grupy ludzi; o morderstwach, wojnach czy kłótniach..

2011-03-06 19:38:07; Czego brakuje we współczesnym świecie?

Inne kraje szczycą się wysoką tolerancyjnością dla związków homoseksualnych i wolnych poglądów.Tolerancja we współczesnym świecie Na początku pragne się skupić nad samą istotą tolerancji.. Dlaczego ktoś miałby oceniać ludzi w sposób negatywny tylko dlatego, że mają inne poglądy niż my?. Tworzą je ludzie, dla jednych przyjaciele dla drugich osoby potrafiące zadawać cierpienie innym.Tolerancja bowiem oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności.. Pozwolę sobie przytoczyć argumenty, które potwierdzą moją tezę.. Są młodzi i starzy, zdrowi i chorzy, ładni i brzydcy, wierzący i niewierzący.. [akapit] Pierwszym argumentem jest to, że młodzież nie potrafi zaakceptować innych.Nietolerancja we współczesnym świecie.. Ludzie różnią się od siebie wyglądem, religią, poglądami i tradycjami.. Gdyby wszyscy ludzie stosowali się do tej definicji, byłoby o wiele łatwiej.Wzajemna tolerancja, oznacza wzajemny szacunek, a ten może prowadzić do pogłębiania relacji i nawiązania ciekawych znajomości między ludźmi o całkiem odmiennej kulturze.. Dodane przez Małgorzata Śliwczyńska.. Wytworzyły się różnego rodzaju subkultury, które za cel stawiają sobie walkę z różnowiercami.. Wydrukuj ten artykuł.. [akapit] Myślę, że tolerancja we współczesnym świecie jest ogromną słabością.. Jednak nie jest tak..

[akapit] Myślę, że tolerancja we współczesnym świecie jest ogromną słabością.

"Tolerancja jest wtedy, gdy nie czynię wbrew, chociaż czyjeś opinie czy zachowania nie odpowiadają mi, sprawiają przykrość.. Encyklopedyczna definicja mówi o postawie szanującej poglądy, zachowanie i cechy innych ludzi.We współczesnym świecie tolerancja nie jest jednak pojęciem uniwersalnym.. Co prawda zdarzają się wyjątki, ale głównie spotykam ludzi tolerancyjnych.. Świat jest zróżnicowany, żyją w nim bardzo różni ludzie.. Według słownika wyrazów obcych tolerancja to cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności.. To oznacza, że świat wcale tak bardzo się nie stacza i jest chociaż trochę tego dobra, akceptacji.Dzisiaj różnie to bywa.. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były całkowicie odmienne od naszych albo zupełnie z nimi sprzeczne.. Ludzie byli i są nietolerancyjni, mimo iż głośno przekonują, że jest inaczej.Nie mniej jednak 11 września 2001r.. Psycholodzy i psychiatrzy są przygotowani do walki z przejawami agresji.Brak tolerancji.. Głównym przemyśleniem w tej sprawie jest to, że tolerancja otaczająca nas nie jest zbytnio pozytywna.Podsumowując, na podstawie powyższych argumentów mogę stwierdzić, że tolerancja we współczesnym świecie jest zarówno wartością jak i słabością.. Czasem nawet wydaję mi się, że z każdym rokiem jest coraz gorzej..

2020-04-21 16:21:03; Tolerancja - wartość czy słabość we współczesnym świecie?

2014-10-30 21:54:52We współczesnym świecie wiele uwagi poświęca się rozmowom związanym z problemem tolerancji, niestety na mówieniu się kończy, nie podejmując żadnych konkretnych kroków i nie stosując skutecznych rozwiązań.. 85% Tolerancja we współczesnym świecie; 85% Tolerancja religijna i rasowa we współczesnym świecie - w oparciu o lekturę "Mendel Gdański".. Na tytułowe pytanie większość z nas bez wahania odpowiedziałaby pewnie: "tak"!. Środowisko i czas, w którym przyszło nam żyć potrafią być naprawdę okrutne.. Ignorancja wobec innych z błahych powodów, są mroczną stroną współczesnego świata.. Tolerancja zatem to stan poszanowania czyjegoś poglądu czy zachowania, ale niekoniecznie zgadzanie się z nimi.Tolerancja - wartość czy słabość we współczesnym świecie?. Ponadto tolerancja dla ludzi "innych" jest ważna również dlatego, że przeważenie są w mniejszościach i czuja się bardzo źle, gdy są otoczeni przez nienawidzących ich ludzi.85% Tolerancja lub nietolerancja we współczesnym świecie.. Brak woli i chęci zrozumienia.. 2010-10-17 20:54:27; Czym dla Ciebie jest "dzielność" i czy jest to Twoim zdaniem wartość licząca się we współczesnym świecie?. Osoby tolerancyjne są ważną częścią współczesnego społeczeństwa.Mimo wszystko tolerancja we współczesnym świecie jest dość znaczącą wartością.. To uznawanie praw innych ludzi do własnych poglądów czy wiary.. Uważam, że problem braku tolerancji wynika z obaw i lęków przed odmiennością a także z niedostatecznej .Gdyby nie była trudna, na świecie nie byłoby wojen.. Widzimy zatem, że tolerancji religijnej, jak i żadnej innej, we współczesnym świecie raczej nie ma i nie zanosi się na to, aby szybko uległo to zmianie.. Tolerancja jest drogą do pokoju.. Mam siłę, by im przeszkodzić, ale nie czynię tego, bo uznaję uprawnienia ludzi do tych zachowań.". U podstaw większości wojen tkwi brak tolerancji dla odmienności, nieumiejętność zgodnego współżycia.. spokój Ameryki został zachwiany z braku tolerancji dla demokracji, bowiem islamscy ekstremiści największe zło tego świata widzą w USA, są oni święcie przekonani, że amerykańskiego prezydenta interesują tylko pieniądze i gospodarcze interesy.. Mimo wszystko sądzę, iż we współczesnym świecie tolerancja jest powszechna, większość ludzi akceptuje cudze poglądy, inne wyznania czy orientacje seksualną.Nietolerancja we współczesnym świecie.. To uznawanie praw innych ludzi do własnych poglądów czy wiary.- Wcale nie uważam, że współczesny świat jest nietolerancyjny.. Należało by się zastanowić, czym tak na prawdę jest tolerancja.. Drażni ich Izrael.. Istnieje wiele sposobów walki z przejawami braku tolerancji w obecnym świecie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt