Rozcieńczalnik uniwersalny karta charakterystyki

Pobierz

Dorex - Producent najwyższej jakości rozcieńczalników, farb, klejów, wyrobów chemii budowlanej.ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY.. Operację powtarzać aż do uzyskania pożądanych efektów.. 11.ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu:ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:Rozcieńczalnik Uniwersalny PRO-STO 1.2.. Wysokiej jakości produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, poliwinylowych, nitrocelulozowych, renowacyjnych i butaprenu.. Posiadamy atesty PZH produktu.. W warunkach normalnych nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.. Strona 4 z 14 Propan-1-olRozcieńczalnik Uniwersalny .. Michor ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno.. Zaleca się przeprowadzenie próby rozcieńczania na .Grupa produktowa: RozcieńczalnikiZastosowanie: Dom, Akcesoria, Farby i Lakiery MAX Rozcieńczalnik UniwersalnyKARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 3.0 15.07.2014 Data aktualizacji:26.10.2017 Strona/stron 1/13 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK EKSTRAKCYJNY Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACHŚnieżka ToC posiada w swoim asortymencie wysokiej jakości farby wewnętrzne (farby lateksowe, satynowe oraz akrylowe),emalie do drewna i metalu oraz kleje i lakiery..

Karta charakterystyki rozcieńczalnika uniwersalnego BIROL, dla bezpieczeństwa użytkowników.

Nasz produkt spełnia wszystkie wymagania europejskie i został opatentowany.KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozcie ńczalnik Uniwersalny Data wydania 21.07.2010 Data aktualizacji: 15.09.2015 Wersja PL:4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporz ądzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015 /830 z 28.05.2015r.. Dzięki unikalnej recepturze nadaje się do farb i lakierów nitrocelulozowych, olejnych, poliwinylowych, ftalowycRozcieńczalnik uniwersalny.. Dzięki unikalnej recepturze nadaje się do farb i lakierów nitrocelulozowyNie oznacza to jednak, że powinieneś mieć wszystkie ich rodzaje w swoim warsztacie.. Opis.. Warunki, któych należy unikać.. Unikać kontaktu z substancjami utleniającymi.. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane zastosowania:rozcieńczalnik do farb i lakierów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych Zastosowania odradzane: inne niż wymienione powyżej.. Stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.. - powrót -Rozcieńczalnik uniwersalny Neobisol to bardzo wszechstronny produkt, przydatny szczególnie w przemyśle, doceniony przez liczną grupę klientów.. Zastosujesz go po skończonej pracy do umycia pędzli oraz wszelkich urządzeń i elementów, które zostały zabrudzone użytymi środkami.Karta została opracowana na podstawie najlepszej naszej wiedzy i zebranych aktualnych informacji, uwzględniając dane zamieszczone w kartach charakterystyki substancji używanych do produkcji..

Karta techniczna; Karta charakterystyki; Zdjęcie 1 w wysokiej rozdzielczości2.

Chemiczna 3 65-713 Zielona Góra - PolskaPikko / Produkty / Rozcieńczalniki Ogólnego Stosowania / Rozcieńczalnik Uniwersalny Rozcieńczalnik Uniwersalny Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. oraz do czyszczenia zabrudzonych narzędzi i elementów.Specyfikacja Techniczno-Handlowa Uniwersalny; Edit Rozcieńczalnik Uniwersalny Karta Charakterystyki; Szybki kontakt.. Identyfikator produktu Rozcieńczalnik Uniwersalny Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, poliwinylowych .Rozcieńczalnik uniwersalny Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: 112, 999, +48 146805494 w dniach pn-pt (7.00 do 15.00) Fabryka Farb i Lakierów Sniezka SA Al.. Następnie wytrzeć czystą, suchą szmatką.. Może powodować zmiękczenie niektórych tworzyw sztucznych..

Jeśli ograniczasz się do prostych prac remontowo-budowlanych, wystarczy rozpuszczalnik uniwersalny.

Czyszczenie zabrudzonych pędzli, narzędzi i elementów.. Opis.. Przy zakupie klient otrzymuje kartę charakterystyki wraz z pisemną instrukcją dla kierowcy oraz świadectwo jakości.. KARTA CHARAKTERYSTYKI W ZAŁĄCZNIKU - Na rynku znajdziemy również całą gamę produktów do wyrobów ftalowych czy olejnych, jak również rozcieńczalniki uniwersalne, ale i np.w rozcieńczalniku czystą szmatką albo czystym pędzlem.. : +48 12 625 75 00 ; +48 12 623 80 80; fax: +48 12 637 79 30 e-mail: zalecane: Uniwersalny rozcieńczalnik przeznaczony do produktów akrylowych.. Przed użyciem przeprowadzić próbę przy użyciu małej ilości produktu.. Oferujemy płyn w butelkach, kanistrach lub beczkach.. Rozcieńczalnik do ogólnego zastosowania.. Stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.Neobisol rozpuszczalnik uniwersalny 5l Rozcieńczalnik uniwersalny Neobisol to bardzo wszechstronny produkt, przydatny szczególnie w przemyśle, doceniony przez liczną grupę klientów.. Unikać wysokich temperatur.. Dostępne opakowania: 0,5L, 1L, 5L, 10L 20L, 30L, 200L, 1000L oraz wieksze ilości.. Z łatwością upora się ze zmyciem standardowych farb i klejów, a także posłuży jako rozcieńczalnik.Rozcieńczalnik BIROL płyn o uniwersalnym zastosowaniu zarówno w domu jak i przemyśle..

Atrakcyjne warunki sprzedaży rozcieńczalnika BIROL w Szczecinie, Warszawie, Włocławku i wielu innych miastach.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiNazwa produktu: Rozpuszczalnik uniwersalny (k) Nr katalogowy: 75765015 Typ produktu: ciecz 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: rozpuszczalnik, rozcieńczalnik Zastosowani odradzane: nie określono 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiKARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja 3.0 01.06.2009 Data aktualizacji :19.05.2017 Strona/stron 2/14 Nazwa: ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY-VOSOL Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH 2.2 Elementy oznakowaniaUniwersalny rozcieńczalnik pomoże Ci w pozbyciu się tłustych plam oraz pozostałości po malowaniu farbami olejnymi, lakierowaniu lub stosowaniu masy uszczelniającej bądź kleju.. +48 24 355 71 71. .. Łączna 28 34-300 Żywiec, Poland tel.. k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków tel .. Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, poliwinylowych, nitrocelulozowych, renowacyjnych i butaprenu.. Operację powtarzać aż do uzyskania pożądanych efektów.. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą Sp.. ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY S. ROZPUSZCZALNIK EKSTRAKCYJNY (BENZYNA EKSTRAKCYJNA) SZKŁO WODNE.. Następnie wytrzeć czystą, suchą szmatką.. Stosowany do odtłuszczania powierzchni, czyszczenia narzędzi malarskich, maszyn drukarskich, itp.. Zastosowanie odradzane: Każdy rodzaj zastosowania nie wymieniony powyżej oraz w punkcie 7.3 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Agencja Handlowa "BOLL" Wojciech Dalewski Spółka Jawna ul. Michor.pl - Producent rozcieńczalników i rozpuszczalników / Realizacja: Curcuma .Rozcieńczalnik uniwersalny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt